465
از مجموع ۳۸٬۷۲۶٬۴۳۱ نفر واجد شرایط رای ... یعنی سید محمدرضا خاتمی در ... مجلس ششم در ...


625
... نبوی و سید محمدرضا خاتمی به سمت ... اصلاح آن در مجلس ششم ... محمدرضا خاتمی: ۱۳۵ رای


710
محمدرضا خاتمی در ضمن ... در آغاز رای‌گیری ... اصلاح طلب مجلس ششم در دستور کار ...


482
محمدرضا خاتمی در مراسم ... نماینده دوره ششم مجلس ... بیشترین میزان رای یک نماینده مجلس ...


225
محمدرضا خاتمی: ... می توانیم زمان اخذ رای را تمدید کنیم ... تهران در مجلس ششم اضافه ...


148
زهرا اشراقی، همسر سید محمدرضا خاتمی، نایب رییس مجلس ششم و ... و همسر محمد رضا خاتمی در ...


346
تبریز - ایرنا - نایب‌ رئیس مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در انتخابات 29 اردیبهشت نه ...


466
محمدرضا خاتمی: ... جنتی با ۶۶ رأی رئیس مجلس خبرگان شد و شاهرودی با ۷۲ رأی ... در مجلس ششم ...


964
... مجلس ششم که در ... رأی‌گیری انتخابات مجلس ششم ... زاده و محمدرضا خاتمی ...


909
محمدرضا خاتمی در ... نائب مجلس ششم در ... در خود مجلس ششم هم نمایندگانی بودند که در رای ...


57
محمدرضا خاتمی در ... نائب مجلس ششم در ... در خود مجلس ششم هم نمایندگانی بودند که در رای ...


277
در دوره ششم ، وارد مجلس شد و در ... مبنای مشروعیت هر کاری رأی ... آنچه در خصوص محمدرضا خاتمی ...


349
آرا تهران در مجلس ششم با ... در تهران حضور داشتند. رای بالای سید محمد رضا خاتمی در ...


445
... محمدرضا خاتمی می‌گوید: اصلاح‌طلبان هیچ وقت ... رأی بدهید چون کشور در ... مجلس ششم ...


806
محمدرضا خاتمی می ... گفته‌‌اند بیایید رأی بدهید چون کشور در شرایط خاص قرار ... سوم، اپل ششم;


488
... آنجاکه مجلس ششم نیز در ... برای اخذ رأی از نمایندگان به مجلس ... محمدرضا خاتمی نیز ...


114
محمدرضا خاتمی درباره ... نایب رئیس مجلس ششم بود و ... دچار ریزش رای شوند. همانطور که در دولت ...


918
تبریز - ایرنا - نایب‌ رئیس مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: در انتخابات 29 اردیبهشت نه ...


886
رای کنگره خلق ... محمدرضا خاتمی یک ... محمدرضا خاتمی نفر اول حوزه تهران در انتخابات مجلس ششم...


796
در مجلس ششم با اکثریت ... بودند، محمدرضا خاتمی و ... پایگاه رأی اصولگرایان و ...