785
نحوه استفاده از کارت هوشمند ... هیچ مشكلی از كارت هوشمند سوخت استفاده می ... راهنمای ...


298
... به عنوان عوارض استفاده کارت سوخت جایگاه از ... شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت ...


884
09.08.2008 · راهنمای استفاده از کارت سوخت. This is a discussion on راهنمای استفاده از کارت سوخت within the آرشیو ...


178
... استفاده از rfid در خودروها با امکاناتی فراتر از کارت هوشمند سوخت ... استفاده از کارت ...


977
دیگر هیچ لینک مهم و جالبی را روی وب از دست ندهید! به جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ مشترک وبگردی ما ...


128
... با استفاده از کارت های ... تا 5 کارت سوخت از طریق ... راهنمای استفاده از ...


642
... استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری نماید، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان ...


371
جدول کامل سهمیه بنزین خرداد/ میزان سهمیه قابل ذخیره در کارت سوخت ... استفاده از کارت ...


700
... جمع‌آوری شده از طریق این کارت به مدیریت ... کارت هوشمند سوخت برای جمع ...


903
سامانه پیگیری وضعیت کارت هوشمند سوخت بعد از انجام مراحل ثبت نام ... راهنمای خدمات ...


129
... استفاده از کارت سوخت جایگاه سوخت گیری نماید، علاوه بر پرداخت بهای سوخت، به میزان ...


119
... تصویب، پاداش و جایزه برای استفاده از کارت سوخت شخصی در ... از شرکت‌های فاقد ...


149
... سوال پاسخ داد که استفاده از کارت‌های بانکی ... تا بتوان به جای کارت سوخت از کارت ...


261
... که مردم با استفاده از تاکتیک‌های ... ذخیره شده در کارت‌های سوخت حتی با ...


505
وی با تأکید بر استفاده رانندگان از کارت جایگاه‌داران سوخت ... برای استفاده از ...


472
... سوء‌استفاده از کارت‌های سوخت ... ترین دلیل سوء‌استفاده از کارت‌های ...


547
... استفاده از کارت سوخت ضمن ارائه ... کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت ...


648
... بالا برای استفاده از کارت‌های هوشمند ... تا بتوان به جای کارت سوخت از کارت ...


769
با استفاده از سلول سوختی ... انتقال از سوخت‌های فسیلی به هیدروژن به احتمال ... راهنمای ...


814
استفاده از کارت سوخت ... کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور بر اساس ...