638
درمان با ورزش ورزش ,ورزش و بیماری صرع,ورزش ... با این بیماری ورزش ... ای در رابطه با حضور ...


194
خطر غرق شدن ، افتادن و يا وخيم تر شدن صرع، با شركتدر ورزش ... بر رابطه بين ... بیماری ‌زا باشد ...


823
برخی معتقدند که تنفس های عمیق و زیاد در ورزش، با کاهش سطح دی اکسید کربن ... تاریخچه ی بیماری صرع.


126
آیا مبتلایان به صرع ورزش ... تشدید بیماری با انجام ورزش و ... ای در رابطه با حضور ...


4
... نزديکانتان تشنج بیماری روانی بیماری صرع درمان صرع انواع صرع,علل بیماری صرع ... با ورزش;


601
با دانش آموزان مبتلا به صرع در زنگ ورزش ... ای در رابطه با حضور ... دچار بیماری صرع است ...


318
... تشدید بیماری با انجام ورزش و ... ای در رابطه با حضور ... به صرع در مقایسه با سایر ...


374
صرع باعث افزایش فشار خون و وضعیت پیشادیابتی در شما می‌شود و ورزش ... صرع هستند، با ... رابطه با ...


946
رابطه ورزش با ... 'مرگ ناگهانی در ورزش', 'رابطه بیماری‌های مادرزادی ... 'صرع و ورزش', ...


540
تغذیه در بیماری صرع. ... اثر متقابل ورزش بر صرع نظریه‌های متفاوتی در رابطه با اثر ورزش بر صرع ...


792
ورزش و رابطه ... صرع از بیماری‌های شایع مغز و ... به همسر برای رابطه) با تلفیق رفتار ...


769
تشنج در حدود یک درصد مردم دیده میشود و دانستن رابطه تشنج با ... بیماری صرع ... ورزش; وسواس ...


265
نکته مهم دیگر این است که با افزایش فعالیت ورزش ... نوعی رابطه ... بیماری صرع. ورزش ...


362
مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور با بیان ... بیماری; دارو; درمان ... به صرع هیچ منعی برای ورزش ...


894
رابطه صرع و ... صرع از بیماری‌های شایع مغز و ... صرع، به‌خصوص در مواردی که با تشنج همراه است ...


837
برخی معتقدند که تنفس های عمیق و زیاد در ورزش، با کاهش ... صرع یک بیماری مغزی ... رابطه مصرف ...


753
همه چیز در رابطه با صرع. ... در 70% موارد ، حملات صرع با يك ... درمان بیماری آلزایمر با ...


996
بنابراین به مجرد یک حمله تشنج نمی توان گفت فردی به بیماری صرع ... با صرع اشتباه شود ... ورزش و ...


560
رابطه بیماری صرع و ازدواج و ... با توجه به مشکلی که دارید، برای بارداری باید زیر نظر پزشک ...


181
همه چیز در رابطه با صرع. ... قطعی می شوند ورزش برای ... صرعی کمک به رفع بیماری صرع با ...