342
دوقلوها چگونه ... به بار می آیند، dna یکسانی ... همسان بوجود می آیند، اما در ...


964
دوقلوها و چندقلوها چگونه تشکیل می ... دوقلوها و چندقلوها چگونه تشکیل می ...


50
... بوجود می آیند ... بعد دوقلوها جنین نامیده می ... می بینیم که چگونه ...


663
با توجه به این فرزندانتان دو قلو هستند باید گفت حساب و کتاب خاصی برای روز بارداری وجود ندارد.


488
... می بینیم که چگونه ... بعد دوقلوها جنین نامیده می ... بوجود می آیند ...


565
... اصلی به وجود می‏آیند . ... دوقلو،چندقلو،چندقلو زایی،حاملگی،دوقلو،دوقلو زایی،دوقلوها ...


414
دوقلوها چگونه همسان ... شده و سپس تقسیم می شود پدید می آیند و به همین ... نحوه بوجود آمدن ...


564
... ,دوقلوها چگونه همسان یا ... به وجود می آیند. این نوع دوقلوها همیشه از ... بوجود آمدن ...


866
دستگاه بازی Brick Game یا همون آتاری دستی دوران کودکی خودمون! انواع بازی های خاطره انگیز و سرگرم ...


29
... زنده به دنیا می آیند چون غالباٌ طناب ... چگونه و در چه ... دوقلوها ۸برابر بیشتر از ...


127
دوقلوها چگونه همسان يا غير همسان مي شوند 1 . دوقلوها چگونه همسان یا غیر همسان می شوند؟


834
... تعداد دوقلوهایی که به دنیا می‌آیند طی سی سال ... طلاق بوجود می ... زوجین چگونه صورت می ...


725
نوشته مدرسه ی دوقلوها و سه قلوها! ... چرا بر روی ناخن مان لکه های سفید بوجود می آیند ... چگونه ...


177
... به وجود می‌آیند. ... در این حالت می‌گویند دوقلوها ... زیگوت بوجود می‌آیند، که ...


295
از آنجا كه این نوزادان با احتمال بیشتری به صورت نارس به دنیا می‌آیند ... خانمه می ... دوقلوها ...


813
... صورت پدید می آیند و راه و ... و یا نوار می‌توان از بوجود آمدن ... چگونه پدید می آیند.


745
... ناآرامی کودکان .دوقلوها.. ... چگونه میتوان ... خارش داری بوجود می آیند که ابتدا به شکل ...


791
دوقلوها چگونه همسان يا ... گرچه در ایام نوروز اکثر اداره ها و مراکز آموزشی نیمه تعطیل می ...


75
وقتی هیچ‌گونه توافقی در زمینه اینکه چگونه می ... بوجود می‌آیند. ... دوقلوها نامیده می ...


487
وقتی هیچ‌گونه توافقی در زمینه اینکه چگونه می ... بوجود می‌آیند. ... دوقلوها نامیده می ...