832
دوقلوها چگونه همسان یا ... که چگونه دوقلوهای همسان بوجود می آیند، اما در واقع هنوز نیز در ...


506
دوقلوها و چندقلوها چگونه تشکیل می شوند؟ چندقلوزایی در برخی از جانوران بسیار شایع است، اما ...


517
باور غلطی دیگر... خون مرغ هم جادو می کند. نمی دانم در شهر شما روال چیست در شهر ما اگر می خواهی ...


985
چگونه دوقلوها شکل می ... محیطی در دوقلو ها بوجود می ... دو از یک تخمک به وجود می آیند، رخ ...


675
دانلود فیلم نحوه بوجود ... دوقلوها چگونه ... سپس تقسیم می شود پدید می آیند و به ...


695
... در جهان,دوقلوها چگونه همسان ... به وجود می آیند. این نوع دوقلوها همیشه ... بوجود -آمدن- ...


849
برخلاف همه برنامه هایی که در مورد دوقلوها ... می بینیم که چگونه ... بوجود می آیند ...


23
... ایجاد می شوند. این دوقلوها را به ... تقسیم می شود پدید می آیند و به ... چگونه بوجود ...


793
دوقلوها چگونه همسان يا غير همسان مي ... آیا می توان با آرایش ورزش ...


358
چگونه دوقلوها شکل می ... محیطی در دوقلو ها بوجود می ... دو از یک تخمک به وجود می آیند، رخ ...


471
یکی از مهم ترین خطرها در چندقلوزایی، زایمان زودرس و یا تولد نوزاد نارس می باشد.


208
وقتی هیچ‌گونه توافقی در زمینه اینکه چگونه می ... دوقلوها اتفاق می ... بوجود می‌آیند.


418
وقتی هیچ‌گونه توافقی در زمینه اینکه چگونه می ... دوقلوها اتفاق می ... بوجود می‌آیند.


754
زندگی چگونه بوجود آمد؟ این سوالیست که با وجود همه‌ی پیشرفت‌ها در علم و فناوری، هنوز کسی به ...


347
در دو نوع دوقلوها، ... دوقلوها آنها به عنوان یک نتیجه از لقاح دو تخمک توسط dvaspermija بوجود می آیند.


193
1: از هر 250 تولد تقریبا یک دوقلو همسان واز هر 43 تولد یک دو قلو غیر همسان بوجود می آیند.


986
روانشناسان با بیان اینکه دوقلوها، اجتماعی تر بار می آیند، می گویند دوقلوها ... چگونه بوجود ...


412
از آنجا كه این نوزادان با احتمال بیشتری به صورت نارس به دنیا می‌آیند ... که دوقلوها ...


766
دوقلوهای همسان از یک نطفه یا یک سلول تخم و یک اسپرم به وجود می آیند. این نوع دوقلوها ... چگونه ...


884
چگونه می توانم تشخیص دهم که کدام یک ... هر روزه محصولات جدیدی به بازار می آیند و تستهای فعلی ...