448
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


561
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


109
قديمي‌ترين مسجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جی و زير يک مدرسه مدفون است که به دليل ...


411
قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه مدفون است که به دلیل ...


58
قديمي‌ترين مسجد اصفهان در حالي در منطقه تپه جی و زير يک مدرسه ... دفن قدیمی‌ترین مسجد ...


60
... قدیمی‌ترین مسجد اصفهان در حالی در منطقه تپه جی و زیر یک مدرسه ... ترین مسجد اصفهان در ...


404
... و قدیمی‌ترین ... است در این مسجد دفن ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


721
«قلهک» یکی از قدیمی ترین ... اصفهان رفتم و در زیر ... مقدس دفن کنند.» در مسجد ...


308
... و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ... خاک مقدس دفن کنند.» مسجد ...


739
... اصفهان رفتم و در زیر این ... و قدیمی ترین ... در این مسجد بوده است. در یک ...


892
... و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ... خاک مقدس دفن کنند.» مسجد ...


424
كشف قدیمی‌ترین مدرسه ... اصفهان قدیمی ترین ... به کشف یک مدرسه در جنوب مسجد ...


453
سر در قدیمی مسجد با ... ترین و قدیمی ترین ... جامع اصفهان رفتم و در زیر این ...


622
فارس از مدارس قدیمی در اصفهان ... های آن در یک حیاط ... مسجد امام نیز مدرسه ...


1
... اصفهان رفتم و در زیر این ... و قدیمی ترین ... در این مسجد بوده است. در یک ...


103
اصفهان. مسجد جمعه ... این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر و ... قدیمی‌ترین بخش این مسجد ...


647
مسجد آقابزرگ مسجد و مدرسه‎ای بزرگ در ... پا شده، زیرا در طرح مساجد قدیمی ... یک جفت در ...


162
... و قدیمی‌ترین ... و هر یک فضای مسجد را به ... هم در مسجد جامع اصفهان وجود ...


474
... مهم‌ترین مسجد اصفهان و ... یک هزار سال مسجد سازی در ... در مدرسه جنوب غربی مسجد ...


902
این بنا با فضایی مربع شکل در زیر ... اصفهان در ... و قدیمی ترین بنای شهر مسجد ...