749
در یکی از سکانس‌ها که سکانس پرزحمت و پرهزینه‌ای بود، پای مدیری می‌لغزد و او برای حفظ تعادل به شیشه‌های شکسته چنگ می‌اندازد و ناگهان انگشت کوچک دست راستش قطع می‌شود.


576
انگشت مدیری پیوند زده می‌شود اما حس و عصب آن بازنمی‌گردد. از این‌رو شما در عکس‌های منتشرشده از سریال «ویلای من» می‌بینید که مهران مدیری دستکش سیاه چرمی به دست دارد.


603
1/28/2017 · بازی مهران مدیری در سریال «قلب یخی» منجر به حادثه‌ای شد که وی ... کوچک دست راستش قطع ...


791
بازی مهران مدیری در سریال قلب یخی منجر به حادثه ای شد که وی را مجبور کرد با دستکش در سریال جدیدش مقابل دوربین برود


120
انگشت مدیری پیوند زده می شود اما حس و عصب آن بازنمی گردد. از این رو شما در عکس های منتشرشده از سریال «ویلای من» می بینید که مهران مدیری دستکش سیاه چرمی به دست دارد./


483
مهران مدیری در تمام صحنه‌های «ویلای من» دستکش به دست دارد، اما دلیل این کار او چیست؟


239
بازی مهران مدیری در سریال «قلب یخی» منجر به حادثه‌ای شد که وی را مجبور کرد تا با دستکش در سریال جدیدش مقابل دوربین برود.


525
یراحی بهترین خواننده شد; ... بازی مهران مدیری در سریال «قلب ... انگشت کوچک دست راستش قطع ...


905
در یکی از سکانس‌ ها که سکانس پرزحمت و پرهزینه‌ای بود، پای مدیری می‌لغزد و او برای حفظ تعادل به شیشه‌ های شکسته چنگ می‌ اندازد و ناگهان انگشت کوچک دست راستش قطع می‌ شود.شنیده شده که بازی ...


969
wWw.YASYAS.tk شنیده شده که بازی مهران مدیری در سریال قلب یخی منجر به حادثه‌ای شد که وی را مجبور کرد تا با دستکش در سریال جدیدش مقابل دوربین برود.


668
در یکی از سکانس‌ ها که سکانس پرزحمت و پرهزینه‌ای بود، پای مدیری می‌لغزد و او برای حفظ تعادل به شیشه‌ های شکسته چنگ می‌ اندازد و ناگهان انگشت کوچک دست راستش قطع می‌ شود.شنیده شده که بازی ...


244
wWw.YASYAS.tk شنیده شده که بازی مهران مدیری در سریال قلب یخی منجر به حادثه‌ای شد که وی را مجبور کرد تا با دستکش در سریال جدیدش مقابل دوربین برود.


650
مهران مدیری: ... از این که دست این آقا قطع شده کسی در جامعه ناراحتی نداره ... دست کی؟ قطع شد ...


439
ماجرای قطع انگشت مهران مدیری (+عکس)بازی مهران مدیری در سریال «قلب یخی» منجر به حادثه‌ای شد که وی را مجبور


399
انگشت قطع شده مهران مدیری, ... اندازد و ناگهان انگشت کوچک دست راستش قطع می ... نخواهد شد.


384
3/27/2013 · انگشت مهران مدیری قطع شد +تصاویر ا نگشت مهران مدیری قطع شد +تصاویر ... دستکش سیاه چرمی به دست ...


388
اخبار حوادث روز,قطع انگشت آقای مدیری,انگشت مهران مدیری,خبر قطع شدن انگشت دست راست مهران مدیری,قطع شدن انگشت کوچک مهران مدیری در سریال قلب یخی,قطع شدن دست مهران مدیری,,قطع شدن انگشت راست مهران ...


507
جنجال کشف ۵۴ دست قطع شده انسان در ... منتشر شد تا خبری جنجالی ... سالگی مهران مدیری + ...


354
مهران مدیری در تمام صحنه‌های «ویلای من» دستکش به دست دارد، اما دلیل این کار او چیست؟


846
ماجرای قطع انگشت مهران مدیری در ... انگشت کوچک دست راستش قطع ... رسمی شد +عکس مهران ...