389
دریاچه چیتگر و پارک جنگلی چیتگر به دلیل قرارگرفتن در مسیر بادهای غربی- شرقی تهران می ...


976
دریاچه چیتگر ... محور چهار باغ، بزرگراه همت و آزادگان، از جنوب و جنوب غرب به پارک جنگلی چیتگر ...


381
دریاچه چیتگر یا دریاچه شهدای خلیج‌فارس , دریاچه‌ای مصنوعی در منطقه 22 است که دریاچه چیتگر با خلیج فارس اولین دریاچه مصنوعی تهران است که دریاچه چیتگر یا خلیج


224
با توجه به موقعیت قرارگیری پروژه و جهت باد غالب شهر تهران، نقش دریاچه چیتگر ... جنگلی چیتگر ...


684
شماره های روابط عمومی دریاچه چیتگر. روابط عمومی: ... آلودگی هوا پارک جنگلی تهران چیتگر خلیج ...


556
- بهره گیری از عناصر پیرامون از جمله بوستان جنگلی چیتگر و محور تجاری ... دریاچه ...


479
دریاچه مصنوعی چیتگر در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به آزاد راه تهران-کرج، شمال آن به بزرگراه همت، شرق آن به بزرگراه آزادگان می‌رسد و از غرب به بافت مسکونی منطقه ۲۲ شهرداری ...


580
دریاچه چیتگر تهران,دریاچه شهدای خلیج فارس تهران,آدرس دریاچه خلیج فارس ... پارک جنگلی چیتگر.


944
پارک جنگلی چیتگر از پارک‌های ... دریاچه چیتگر در مجاورت این پارک جنگلی واقع شده‌است.


670
دریاچه خلیج فارس که با نام دریاچه چیتگر هم معروف ... غرب به پارک جنگلی چیتگر و از غرب به ...


226
پارک جنگلی چیتگر از پارک‌های ... دریاچه چیتگر در مجاورت این پارک جنگلی واقع شده‌است.


672
دریاچه خلیج فارس که با نام دریاچه چیتگر هم معروف ... غرب به پارک جنگلی چیتگر و از غرب به ...


38
تهران-ایرنا-مسوولان شهرداری تهران و دریاچه ی چیتگر در ... در شمال پارک جنگلی چیتگر در ...


696
دریاچه‌ی خلیج فارس یا چیتگر، دریاچه‌ای مصنوعی ... غرب به پارک جنگلی چیتگر و از غرب به ...


267
دریاچه شهدای ... - هویت بخشی به اراضی بایر و بکر شمال شرق بوستان جنگلی چیتگر و فضاهای ...


312
به گزارش اسکان نیور، تلاش برای برگزاری مسابقه طراحی اتصال پهنه جنوبی دریاچه شهدای خلیج فارس به اراضی پارک جنگلی چیتگر، با دعوت از گروه‌های داوطلب شرکت‌کننده آغاز شد.


812
دریاچهٔ مصنوعی شهدای خلیج فارس (چیتگر) با مساحت ۳۳۰ هکتار در منطقه ۲۲ شهرداری تهران واقع شده است.


591
بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از پروژه دریاچه چیتگر 91/06/04. 05 . 04 . 03 . 02 . 01 .


915
دریاچه مصنوعی چیتگر در شمال پارک جنگلی چیتگر قرار گرفته و جنوب دریاچه به آزاد راه تهران-کرج، شمال آن به بزرگراه همت، شرق آن به بزرگراه آزادگان می‌رسد و از غرب به بافت مسکونی منطقه 22 شهرداری ...


637
مرکز خرید بام لند جنب دریاچه چیتگر توسط گروه بام ساخته شده و بام لند سنتر یک مجموعه خرید ساحلی است که رستوران‌های مختلف در بام لند مستقر شده اند.