563
چشم تو ( افسوس ) >>> رامش و فریدون فرخزاد .... دستام دستام دو کفه دعا بود حرفام حرفام اسم تو و خدا بود چشمام چشمام به خاک سجده گاه بود اشکام اشکام رفیق ناله هام بود چشمای تو دونه ...


62
دانلود آهنگ های قدیمی ... دانلود آهنگ و گلچین ترانه های ماندگار و خاطره ... پنل رایگان اس ام ...


245
دانلود آهنگ های قدیمی ... دانلود آهنگ و گلچین ترانه های ماندگار و خاطره ... پنل رایگان اس ام ...