13
نکته مهم این فهرست خارج شدن برخی از مدیران بانکی از فهرست تایید صلاحیت شدگان بانک مرکزی است.


970
فارس منتشر کرد فهرست جدید بانک‌داران خصوصی و دولتی تأیید صلاحیت شده توسط بانک مرکزی


377
زندگی. تاج‌زاده ۲ آذر ۱۳۳۵ در تهران متولد شد. پدر و مادرش اصالتاً اهل هرند اصفهان بودند.


204
آخرین اخبار سیاسی،اخبار روزنامه ها،جدیدترین اخبار سیاسی,روزنامه های سیاسی،اخبار ...


223
گلعلی پرچم روی آن یکی را نیز کنار می زند. این چهره اش کامل تر است. نیمه بالایی بدن و یک دستش هم ...