108
دوومیدانی - محرومیت دو ساله دو عضو تیم دوومیدانی مالزی به علت دوپینگ - - دوومیدانی


527
روسیه به ایفای نقش برای تخلف در آزمایش‎های دوپینگ مسابقات دوومیدانی متهم شده است. این کشور ...


449
» خبرگزاری دوومیدانی ... می نماید جزء داروهای تفریحی ... ماده ای نیروزا در نظر گرفته نمی ...


418
دوومیدانی در المپیک باستان در رأس دیگر ورزشها قرار داشت. ... ، استفاده از داروهای نیروزا است.


761
روز گذشته فدراسیون دوومیدانی نام 3ورزشکار دیگر را در فهرست نفراتی قرار داد که آزمایش دوپینگ ...


833
در راستای مبارزه با توزیع مواد نیروزا در ... داروهای نیروزا ... دوومیدانی ...


759
موضوع داروهای نیروزا هرگز تمام نخواهد شد! شاید تصور میکنید موضوع دوپینگ در ورزش حرفه ای و ...


506
وبلاگ ویژه دوومیدانی ... از مواد نیروزا ... شود و جزء داروهای مفید و در یک تعریف ...


391
روسیه به ایفای نقش برای تخلف در آزمایش‎های دوپینگ مسابقات دوومیدانی متهم شده است.


842
فصل جدیدی از دوپینگ در ورزش ایران شروع شده است. بعد از سال‌های سیاه ورزش مخصوصا در وزنه ...


346
... با توزیع و نگه‌داری داروهای نیروزا. ... در سال 93 نیز از همین ... دوومیدانی صاحب مدرن ...


601
داروهای نیروزا ... دوپینگ به معنای استفاده از مواد متعلق به گروه داروهای ... در مسابقات ...


274
معضل دوپینگ در دوومیدانی ... از مواد نیروزا با حضور ... که از داروهای غیر مجاز ...


359
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در خبرنامه


213
Français | اردو | Türkçe | Español | Pусский | العربیه | English | فارسي | ثبت نام در خبرنامه


229
... وجود داروهای نیروزا نظیر ... نابجای داروهای مدر در ورزش ... در سایت دوومیدانی ...


897
وبلاگ ویژه دوومیدانی ... نمی شود و جزء داروهای مفید و در یک تعریف ... نیروزا و اثر ...


189
... شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می ...


131
انواع مواد محرک و انواع داروهای ... نیروزا و انواع داروهای ... در رشته‌های دوومیدانی و ...


603
دوومیدانی در المپیک باستان در رأس دیگر ورزشها قرار داشت. ... ، استفاده از داروهای نیروزا است.