336
... جا واسطه چندم است ب:اگر خون خشک شده را از بینی ... تر به جايي كه نجس شده است زده شود ...


502
... اگر از حيوانى باشد که خون جهنده دارد، نجس است. ... نجس شده است، اگر ... اگر خشک هم ...


211
(خون خشک شده روی زخم) (حکم خون خشک شده) (احکام خون زخم) (زخم خشک شده) (خون خشک شده نجس است) ...


594
... اگر شئ نجس، خشک باشد و ... مانده است مانند خون، منی، می ... آلوده شده است می توان ...


102
در مورد نجاست زخم گفته شده که اگر در آن خون باشد نجس است. منظور از خون ... خون خشک شده باشد، نجس ...


647
و اگر دهان را آب نکشد و آب دهان که خون در آن حل شده و از بین ... پودر خون نجس است و خوردن آن ...


699
... نجس است. افتادن خون خشک روى کف ... آیا خون باقیمانده در اجزاى حرام حیوان ذبح شده پاک است ...


473
خون خشک شده نجس است و برای وضو باید بر طرف شود و فرقی بین کم وزیاد آن نیست. بلی چنانچه پاک ...


143
... برگردد، آن خون نجس است. ... کند نجس شده یا نه، پاک است. ... دست چپ بعد از خشک شدن با لباس ...


747
... ماند، نجس است؟ ج : اگر عین خون نباشد و ... نجس شده است، اگر با ... اگر خشک هم ...


982
بله ،اگر خون باشد نجس است مگر اینکه زمانی از آن گذشته باشد و استحاله شده ... خشک شده است نجس ...


268
... ولی پوست که روح داشته نجس است. خون هر انسان و حیوانی ... رنگ خون، خون خشک شده، خون ...


110
... خشک شده باشد. صفحه ... نجس است؛ هر چند خشک شده باشد اما زردابه‌اى که در حال بهبودى زخم در ...


802
آیا خونی که روی پوست خشک شده است نجس است ... بله ،اگر خون باشد نجس است مگر اینکه ...


743
... اگر در وسط اتاقی که زمینش نجس شده و یا ... خون خشک شده ... که خون وجود داشته نجس است ...


554
برای نمونه اگر خون خشک شده روی کمد ... (چنانکه گفته شد آبهای خارج شده نجس است اما آبهای ...


325
... آري، نجس است؛ هر چند خشك شده باشد. ... گاهي به هنگام خون گيري از بيمار، مقدار بسيار كم و ...


708
یک لباس مشکی به خون نجس شده باشد ... دستمال خون خشک شده بینی بوده است. ... و خون خشک شده که ...


129
نجس است. افتادن خون خشك روى كف ... آيا خون باقيمانده در اجزاى حرام حيوان ذبح شده پاك است ...


945
... نجس است؛ هر چند خشک شده باشد اما زردابه‌اى که در حال بهبودى زخم در اطراف آن پیدا مى‌ شود ...