202
(خون خشک شده روی زخم) (حکم خون خشک شده) (احکام خون زخم) (زخم خشک شده) (خون خشک شده نجس است) ...


27
... با کلیدواژه خون خشک گردآوردی شده است ... مى‏شود، نجس است؟ 3: خون روی زخم که پس ...


166
... برگردد، آن خون نجس است. ... پاک شده یا نه، نجس است. ... چپ بعد از خشک شدن با ...


154
... ماند، نجس است؟ ج: اگر عين خون نباشد ... و نجس شده است، اگر ... حتی اگر خشک هم ...


93
در مورد نجاست زخم گفته شده که اگر در آن خون باشد نجس است. ... یا خون خشک شده باشد، نجس ...


562
... ولی پوست که روح داشته نجس است. خون هر انسان و ... خون، خون خشک شده، خون ...


647
ایا خون خشک شده عین نجاست است و اگه به خونی ... شود جای دیگر نجس است ولی اگر یقین ...


11
... یا شبیه آن شده باشد نجس نیست، و اگر ... با خون باشد نجس است، اگر امکان ...


686
... اگر شئ نجس، خشک باشد و ... آلوده شده است می توان ... است؟ جواب: خون موجود ...


326
برای تشخیص خون خشک شده می توانید آن ... فقط همان قسمتی که خون آمده نجس است، و مابقی ...


391
برای تشخیص خون خشک شده می توانید آن ... فقط همان قسمتی که خون آمده نجس است، و مابقی ...


959
برای نمونه اگر خون خشک شده روی کمد آشپزخانه ... و بعد از ریختن آب محل نجس پاک شده است. ...


314
... آري، نجس است؛ هر چند خشك شده ... گاهي به هنگام خون گيري از ... های خشک استرالیا ...


894
... ,آیا خونی که روی پوست خشک شده است نجس ... آیا منی و اسپرم برای پوست مفید است ...


95
نجس است. افتادن خون خشك روى كف ... آيا خون باقيمانده در اجزاى حرام حيوان ذبح شده پاك است ...


489
... در بدن حیوان حلال گوشت می‌ماند، از خون نجس استثناء شده و ... ادعای اجماع شده است. [۱۳ ...


715
... نجس است. افتادن خون خشک ... آیا خون باقیمانده در اجزاى حرام حیوان ذبح شده پاک است ...


514
... ماند، نجس است؟ ج : اگر عین خون نباشد و ... نجس شده است، اگر با ... اگر خشک هم ...


6
... چیزی که نجس شده است تا چند بار ... آب خون مانندى که پس از خشک شدن و تطهیر زخم پس از ...


729
بعد از وضو متوجه شدم سر سوزني خون خشک شده روي ... جايي که خون وجود داشته نجس است نه ...