400
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


692
مجموعه اشعار و آثار شفیعی کدکنی (م.سرشک) , شاعر: شفیعی کدکنی (م.سرشک) , شعر ها: , دفتر شعر از بودن ...


429
پی نوشت نگارنده: این شعر در فضای مجازی، هم برای مرحوم سهراب سپهری و هم با عنوان "آینه دنیا ...


475
جوك و اس ام اس هاي جديد,جوك و اس ام اس هاي جديد,,جوك و اس ام اس هاي جديد,جوك و اس ام اس هاي جديد