25
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله کردند.


785
افراد مسلح ناشناس در مالی یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل را در شمال این کشور هدف حمله ...


542
حمله به شمال عراق (۲۰۱۴) وضعیت عراق تا اکتبر ۲۰۱۴: تحت کنترل دولت عراق تحت ...


718
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


14
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


506
گروه افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی حمله ...


149
28.11.2015 · Eingebettetes Video · گزارش ها زا حمله افراد ... به یک مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ...


806
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


338
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


935
حمله افراد مسلح به یک ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ... مالی در حمله افراد مسلح ...


277
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


581
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


737
... مالی اعلام کرد: عناصر مسلح تندرو با حمله به زندانی در ... حمله افراد مسلح به ...


553
... کل سازمان ملل در ... حمله افراد مسلح به یک مرکز ... پایگاه های ...


996
... به کاروان سازمان ملل در شمال مالی، ۵ کشته و ... حمله افراد مسلح به کاروان ...


523


156
افراد مسلح با حمله به پایگاه ارتش هند در ... حمله افراد مسلح به ... در امور ملل ...


385
افراد مسلح صبح امروز به یک ... به یک پایگاه هوایی هند حمله ... به یک پایگاه ...


965
در حمله افراد مسلح ­به یک پایگاه نظامی نزدیک ... در حمله افراد مسلح ­به یک پایگاه ...


762
افراد مسلح - 3 - porsyar.com ... افراد مسلح ...