85
افراد ناشناس در لباس نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


892
پیشتر گزارش شده بود که افراد مسلح ناشناس صبح شنبه یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در کیدال در شمال این کشور را هدف حمله موشکی قرار دادند.


287
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی : افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


480
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


955
حمله افراد ناشناس به 2 پایگاه نظامی در مالی. افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


543
... در حمله افراد مسلح به یک ... به ۲ پایگاه نظامی در مالی افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح ...


222
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مسئولان مال-حمله-افراد-ناشناس-پایگاه-نظامی-مالی


778
جنگنده های ائتلاف آمریکا بامداد امروز همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ارتش سوریه حد فاصل البوکمال و حمیمیه در اطراف منطقه المحطه الثانیه در البادیه سوریه حمله هوایی کردند.


63
حمله با موشک و خودرو بمبگذاری شده به پایگاه‌های نیرو‌های فرانسوی و سازمان ملل در کشور مالی یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.


399
... گروه‌های مسلح به این پایگاه‌ها ... پس از تصرف یک پایگاه نظامی در ... در سازمان ملل ...


338
... در حمله افراد مسلح به یک ... به ۲ پایگاه نظامی در مالی افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح ...


33
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


914
حمله افراد ناشناس به ۲ پایگاه نظامی در مالی - به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، مسئولان مال-حمله-افراد-ناشناس-پایگاه-نظامی-مالی


356
افراد ناشناس در لباس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دو پایگاه فرانسه و سازمان ملل در شهر تمبکتو واقع در شمال مالی حمله کردند.


184
جنگنده های ائتلاف آمریکا بامداد امروز همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ارتش سوریه حد فاصل البوکمال و حمیمیه در اطراف منطقه المحطه الثانیه در البادیه سوریه حمله هوایی کردند.


823
حمله با موشک و خودرو بمبگذاری شده به پایگاه‌های نیرو‌های فرانسوی و سازمان ملل در کشور مالی یک کشته و چندین زخمی برجای گذاشت.


322
... گروه‌های مسلح به این پایگاه‌ها ... پس از تصرف یک پایگاه نظامی در ... در سازمان ملل ...


40
حمله مردان مسلح به پایگاه ... محلی مورد حمله افراد مسلح ... در مجمع عمومی سازمان ملل ...


357
سازمان ملل; ... همزمان با افراد مسلح داعش ، به دو پایگاه ... به یک پایگاه در کرانه ...


226
حمله افراد ناشناس به چند پایگاه و مقر رژیم در ربط و مریوان حمله افراد مسلح به ... و مالی ...