987
بهادر زمانی بازیگر نقش حضرت ابوالفضل (ع) در فیلم «رستاخیز» بعد از نمایش فیلم «رستاخیز» در ...


721
این خبر را كوروش زارعی بازیگر فیلم روز رستاخیز در گفت ... کشوندن حضرت علی اکبر که باتوجه ...


877
در تجمع اعتراض‌آمیز مردم نسبت به ساخت فیلم «رستاخیز» که در ... حضرت علی‌اکبر، حضرت قاسم ...


965
در فیلم روز رستاخیز چهره حضرت عباس ( ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) به طور کامل به تصویر ...


332
سعید علیپور بازیگر نقش حضرت علی اکبر (ع) در فیلم رستاخیز احمد رضا درویش پس از آنکه اصلاحات ...


115
تصاویر حضرت عباس(ع) و بزرگان قیام عاشورا ، حذف تصاویر حضرت ابوالفضل(ع) در فیلم رستاخیز ...


879
در شبی که روز رستاخیز با اصلاحات به نمایش درآمد بازیگر نقش حضرت علی اکبر ... و حضرت علی اکبر ...


46
حذف سکانس‌های مربوط به حضرت «علی اکبر» (ع) ... حضرت علی اکبر (ع) در فیلم رستاخیز... مطالب ...


459
علی اکبر در ۱۱ ... نقل کرده که حکایت از ازدواج حضرت علی اکبر ... رستاخیز (فیلم)


862
در این فیلم چهره حضرت عباس ( ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) به طور کامل به تصویر کشیده شده ...


327
در فیلم روز رستاخیز چهره حضرت عباس ( ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) به طور کامل به تصویر ...


993
سعید علیپور بازیگر نقش حضرت علی اکبر (ع) در فیلم رستاخیز احمد رضا درویش پس از آنکه اصلاحات ...


20
تصاویر حضرت عباس(ع) و بزرگان قیام عاشورا ، حذف تصاویر حضرت ابوالفضل(ع) در فیلم رستاخیز ...


676
در شبی که روز رستاخیز با اصلاحات به نمایش درآمد بازیگر نقش حضرت علی اکبر ... و حضرت علی اکبر ...


81
حذف سکانس‌های مربوط به حضرت «علی اکبر» (ع) ... حضرت علی اکبر (ع) در فیلم رستاخیز... مطالب ...


279
علی اکبر در ۱۱ ... نقل کرده که حکایت از ازدواج حضرت علی اکبر ... رستاخیز (فیلم)


358
در این فیلم چهره حضرت عباس ( ع)، حضرت علی اکبر(ع) و حضرت قاسم(ع) به طور کامل به تصویر کشیده شده ...


453
در شبی که روز رستاخیز با اصلاحات به ... به تست گریم سعید علیپور برای نقش حضرت علی اکبر ...


731
روز رستاخیز اثری از احمد رضا درویش در روز پنجم جشنواره فیلم فجر با حضور هنرمند نقش حضرت علی ...


664
رستاخیز واژه ها - سرود ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام - سروده های آئینی ناهید قبادی