944
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه ...


555
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه ...


388
برگزاری آخرین جلسه دادگاه متهم اصلی پرونده میلیاردی ... در این جلسه متهم ردیف اول ...


547
... جلسه دادگاه متهم اصلی پرونده میلیاردی معروف به 'جهانگیر'روز سه شنبه به صورت علنی در ...


596
... متهم در دادگاه ... ها در فساد سه هزار میلیاردی ... در جلسه هفتم دادگاه ...


471
در مترو ... حکم اعدام برای چهار متهم پرونده اختلاس میلیاردی .


773
مشروح هفدهمین جلسه دادگاه ... حاضری متهم میلیاردی در جلسه ...


441
آخرین جلسه دادگاه متهم هزار میلیارد تومانی: ... پخش شده در شبکه 2. توضیحات : تاریخ نمایش : ...


913
اين متهم در جلسه دوازدهم دادگاه ... ايران نيز در جلسه دادگاه به دفاع از موکل ...


539
... پرونده میلیاردی معروف ... جلسه دادگاه متهم اصلی ... در این جلسه متهم ردیف ...


86
... پرونده میلیاردی معروف ... جلسه دادگاه متهم اصلی ... در این جلسه متهم ردیف ...


781
در جلسه صبح دادگاه به اتهام متهم ردیف اول مبنی بر مشارکت در اختلاس 7 میلیاردی و متهم ...


353
... جلسه دادگاه متهمان پرونده میلیاردی معروف به 'جهانگیر ' روز شنبه به صورت علنی و با ...


779
... جلسه دادگاه متهم اصلی پرونده میلیاردی معروف به 'جهانگیر'روز سه شنبه به صورت علنی در ...


873
20.05.2012 · Eingebettetes Video · با اینکه در جلسه امروز دادگاه از ... میلیاردی ... دادگاه اختلاس؛ متهم ...


524
... سومین جلسه دادگاه ... این متهم و افت فشار یکی از متهمان پرونده در دادگاه ...


232
خنده متهم میلیاردی به ریش ملت ... در طول جلسه دادگاه، دو متهم دیگر به‌صورت ...


676
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ... موسوم به جهانگیر در شعبه سوم دادگاه انقلاب ...


414
... «حقوق متهم در قانون جدید ... ۲ـ حق حضور متهم در دادگاه ... را برای شرکت در جلسه ...


82
در جلسه دادگاه روز ... پرداختهای میلیاردی به برخی ... به عنوان متهم در دادگاه ...