74
آخرین تغییرات خدمت سربازی ... کسر خدمت‌های جدید سربازی ... ها و جزئیات جدیدی از قانون ...


70
سردار کمالی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص جریمه مشمولان وظیفه غایب اظهار داشت: عده ...


299
جزئیات و شرایط ... مندی از کسر خدمت‌های جدید نیستند یا ... از انجام خدمت سربازی ...


221
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون ...


117
جزئیات جدید از معافیت ... بودن ماده ۴۵ قانون خدمت ... والدین از خدمت سربازی به ...


584
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون ...


484
جزئیات کنکور ... مندی از کسر خدمت‌های جدید نیستند یا ... خدمت سربازی معاف شده و ...


437
به گزارش خبرنگار مهر، قانون خدمت وظیفه پس از 27 سال دارای تغییرات اساسی شد. آخرین بار این ...


545
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا جزئیات ... خدمت‌های جدید ... خدمت سربازی ...


607
جزئیات قانون جدید سربازی تغییرات معافیت ها و خدمت سرباز معلمان اجباری شدن دوره آموزشی قبل ...


347
نحوه خرید بیمه خدمت سربازی تغییر کرد بینا- مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ...


986
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی


151
شرایط و جزئیات جدید معافیت مشمولان غایب. مشمولان غایب خدمت سربازی با لایحه و تبصره ای جدید ...


945
این مقام ارشد ستاد کل نیرهای مسلح در مورد خرید خدمت سربازی ... قانون نشده . در ... جدید اجرای ...


835
کسری های خدمت سربازی 97 کسری ... قانون جدید معافیت سربازی 97 و ... شوند که جزئیات این طرح ...


288
جزئیات قانون جدید سربازی و شرط ... اخبار تازه‌ای از وضعیت قوانین خدمت سربازی و اجرای ...


143
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا جزئیات بیشتر ... قانون جدید ... انجام خدمت سربازی ...


718
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا جزئیات ... خدمت سربازی ... قانون جدید کسر خدمت ...


477
جزئیات قانون جدید سربازی/ تغییرات معافیت ها و ... قانون خدمت وظیفه پس از 27 سال دارای تغییرات ...


911
جزئیات نحوه خرید خدمت سربازی مشمولان غایب لینک های مفید و مرتبط اخبار نظام وظیفه و معافیت ...