320
جزئیات جدید از معافیت های سربازی ایثارگری ... به پابرجا بودن ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه ...


484
جزئیات قانون جدید سربازی قانون خدمت وظیفه پس از 27 سال دارای تغییرات اساسی شد. آخرین بار این قانون در سال 1363 اصلاح و بازنگری شده بود.


36
همشهری آنلاین: جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه ...


853
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و ...


392
جزئیات و شرایط ... مندی از کسر خدمت‌های جدید نیستند یا ... از انجام خدمت سربازی ...


9
طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مهر 88 در 84 ماده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، اما پس از آن شوراي نگهبان در 2 نوبت در آبان و اسفند 88 موضوع را بررسي و …


549
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح شرایط پرداخت جریمه و تعیین تکلیف مشمولان غایب از سربازی را اعلام کرد.


821
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها ... جزئیات قانون ... جزئیات جدید از معافیت های سربازی ...


886
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه،جزئیات ... خرید خدمت سربازی افراد ... قانون جدید ...


864
این مقام ارشد ستاد کل نیرهای مسلح در مورد خرید خدمت سربازی ... قانون نشده . در ... جدید اجرای ...


473
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و ...


855
جزئیات جدید از معافیت های ... بودن ماده 45 قانون خدمت ... خدمت سربازی را کم کنید ...


657
سازمان نظام وظیفه طی اطلاعیه جدید اعلام کرد سربازان فراری و مشمولان مشغول خدمت میتوانند از قانون جریمه مشمولان غایب استفاده کنند.


903
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات معافیت‌های خدمت سربازی در قانون جدید را تشریح کرد که بر اساس یکی از بندهای آن اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و ...


156
جزئیات جدید از معافیت ... بودن ماده 45 قانون خدمت ... والدین از خدمت سربازی به ...


322
در قانون جدید اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و اگر تا یک سال غیبت داشته باشد 6 ماه اضافه خدمت خواهد داشت.


524
سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرای شرایط بهره‌مندی از کسر خدمت فرزندان ایثارگران اظهار کرد: مطابق با قانون جدید که برای اجرا نیز ابلاغ شده، سالانه 20 …


22
رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس گفت: مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اجرای قانون خرید و کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر را مشروط به اصلاح آن اعلام کردند.


493
پایان امسال آخرین مهلت قانون ... خدمت‌های جدید سربازی در ... جزئیات کسر خدمت جدید ...


736
جزئیات قانون جدید سربازی ... به گزارش مهر، قانون خدمت وظیفه پس از 27 سال دارای تغییرات اساسی ...