272
... بدون گذرنامه و ویزا ... فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است .


539
جانشین فرمانده ناجا گفت: بعضی افراد تصور می‌کنند در روزهای منتهی به اربعین حسینی ...


250
... به عراق بدون ویزا ممکن شد/جانشین فرمانده نیروی انتظامی: عبور از مرزها با گذرنامه و ...


146
... گذرنامه و ویزا ... شایعه عبور بدون روادید و ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


844
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. جانشین فرمانده ...


867
... گذرنامه به عراق ممکن است ... خروج بدون ویزا و گذرنامه ... به گفته فرمانده ...


687
... کشور عراق شده ... ازجمله گذرنامه و ویزا به ... بدون ویزا و گذرنامه به ...


918
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


262
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


224
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


375
سفر بدون گذرنامه به عراق ممکن است ... بدون گذرنامه و ویزا در ... به گفته فرمانده ...


81
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


77
جانشین فرمانده ناجا:تردد بدون ویزا و گذرنامه به عراق، شایعه است . ... بدون ویزا و ...


408
شایعه عبور بدون روادید و ... داشتن مدارک گذرنامه و ویزا ... به سمت مرزهای کشور عراق و ...


207
... ویزا و گذرنامه ... به سمت مرزهای کشور عراق و ... بدون مشکل در جریان است. ...


325
... به سمت مرزهای کشور عراق و ... است. وی با اشاره به ... است. جانشین فرمانده ...


559
... ویزا و گذرنامه ... جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا، شایعه برداشته شدن ویزا و ...


980
... شدن ویزا و گذرنامه را ... جانشین فرمانده ... به آفتاب نیوز است و ...


351
... که بدون ویزا و گذرنامه ... گذرنامه به عراق ممکن است ... جانشین فرمانده ناجا و ...


32
... روان است: جانشین ... گذرنامه و ویزا به ... بدون ویزا و گذرنامه به ...