204
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است . ... تصور کند که اردوغان جنون گرفته است ...


753
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است


532
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... از جنون رجب طیب اردوغان ... اقدام ترکیه در ...


628
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


319
... زیر نظر گرفته است و برخی تحلیلگران ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان رئیس ...


648
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است . ... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ...


629
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است ... تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب ...


273
تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... تل آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب ...


324
... مسکو اطلاعاتی دارد که پسر رجب طیب اردوغان ... از منافع پسر اردوغان در تجارت نفت آگاه است .


446
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


549
... روس را ناشی از جنون رجب طیب اردوغان ... تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است .


211
... مسکو اطلاعاتی دارد که پسر رجب طیب اردوغان ... از منافع پسر اردوغان در تجارت نفت آگاه است .


924
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است.


962
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... و تاثیر گذارتر است (از این نظر هم ...


202
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است. ... کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ...


33
... می‌گوید نابود کردن داعش در راستای تقویت قدرت ایران بی‌معنا است. شنبه ۰۵ ...


796
تل‌آویو از اقدام جنون آمیز اردوغان متعجب است رسانه‌های روسی گزارش دادند اهداف ...


570
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...


602
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...


993
تل‌اویو از اقدام جنون امیز اردوغان متعجب است . ... از جنون رجب طیب اردوغان ... با تل‌اویو ...