642
تعریف کامپیوتر: دستگاهی است الکترونیکی که با قبول داده ها و پردازش بر روی آنه اطلاعات مورد نظر را به ما می دهد.


838
مبانی تعریف کامپیوتر: دستگاهی است الکترونیکی که با قبول داده ها و پردازش بر روی آنه اطلاعات مورد نظر را به ما می دهد.


304


120
تعریف کامپیوتر کامپیوتر وسیله ای الکترو مکانیکی است که با توجه به نیاز انسان قابل برنامه ریزی می باشد و توانایی انجام محاسبه و مقایسه را در اختیار دارد .


53
کمپیوتر چیست؟ کمپیوتر یک ماشین است که معلومات را اخذ و بالای آن اجراعات مینماید.


215
فراتر از تصور - اساسات کمپیوتر - اسلامی اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی ادبی تعلیمی سرگرمی اشعار افغانستان و جهان همچنان تصاویر ویژه


311
پیشرفت و گسترش علم الکترونیک و کامپیوتر موجب شده تا انواع جدیدتری از کامپوتر ها در بازار تکنولوژی عرضه شود.در این مقاله 10 نوع کامپیوتر را معرفی کرده ایم.


999
تعریف کمپیوتر. کمپیوتر از Comput گرفته شده که کلمه یونانی است به معنی محاسبه است. کمپیوتر وسلیه ...


521
هر رایانه تنها دارای یک مجموعه کم‌تعداد از دستورالعمل‌های ساده و تعریف شده می‌باشد.


935
کامپیوترها در گروههای مختلفی دسته بندی می شوند, هر چند مرز این گروهها همیشه کاملا واضح نبوده و می توان آنها را به صورت طیفی یا تغییر تدریجی در نظر گرفت در یک سوی این طیف, کامپیوترهای Main Frame قرار ...


44
کامپیوترها در گروههای مختلفی دسته بندی می شوند, هر چند مرز این گروهها همیشه کاملا واضح نبوده و می توان آنها را به صورت طیفی یا تغییر تدریجی در نظر گرفت در یک سوی این طیف, کامپیوترهای Main Frame قرار ...


848
داستان زندگی شما - آمار سن - تاریخ تولد - تعریف کامپیوتر و انواع آن - داستان زندگی - محاسبه تولد - محاسبه سن - تاریخ تولد - زندگی


218
با تعریف فوق ممکن است یک دستگاه صنعتی و یا حتی یک عروسک را که در این چهار چوب بگنجد ...


865
مهندسی کامپیوتر (به انگلیسی: Computer engineering) دانشی مرکّب از مباحث رشته‌های مهندسی الکترونیک، مهندسی برق و طراحی نرم‌افزار است.


69
کمپیوتر ها دستگاه های هوشمند نیستند اما انها به دستورالعمل ها کامل و سریع رسیدگی میکنند.


644
هر رایانه تنها دارای یک مجموعه کم تعداد از دستورالعمل‌های ساده و تعریف شده می‌باشد.


692
مجموعه معین دستورالعمل‌های تعریف شده که توسط یک رایانه ویژه پشتیبانی می‌شود را زبان ماشین ...


133
تعریف کلی کامپیوتر - وبلاگ فناوری واطلاعات (ساری) - رشته کامپیوتر


379
تعریف : نام کمپیوتر(Computer) از کلمه از (Compute) ؛ یعنی حساب کردن گرفته شده است که از آن کلمه ...


536
بنابراین تعریف این کمپیوتر‌ها به‌عنوان ابزاری که با هدف پردازش اطلاعات طراحی گردیده ...