357
استاندارد ايزو 9000 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است.


662
به هريک از اين پله ها که در واقع هدفي است که براي يک پروژه مميزي تعريف مي ... مميزي نشان ...


204
تعريف و ضرورت مميزي ... پس از ورود اطلاعات در نرم افزار Punch و تعريف کد نوسازی برای هر کدام از ...


553
اگر به تعريف مميزي كه در قسمت قبل به آن اشاره شده است مجدد رجوع نماييد درخواهيد يافت كه ...


411
تعريف مميزي ... ارزيابي مبتني بر واقعيت در كنار سيستماتيك بودن مميزي مطرح است بنابراين اگر ...


29
به منظور بررسي چگونگي اجراي سيستم مديريت كيفيت و ميزان انطباق فعاليت هاي در حال انجام با سيستم كيفيت با انجام مميزي داخلي در دوره هاي زماني تعريف شده


790
1. مميزي اقتصاد و كارايي (Economy and Efficiency Auditing) تعريف : بررسي مديريت و بهره‌برداري از منابع اقتصادي و كارآمدي آن، علل غيراقتصادي و ناكارآمد بودن و تبعيت فعاليت‌هاي انجام شده از قوانين و مقررات ...


255
دانشجویان مدیریت بازرگانی - مميزي بازاريابي (Marketing Audit) - مدیریت ... تعريف‌ مميزي‌ ...


586
1. مميزي داخلي (Internal Auditing) تعريف : يك كنترل سازماني است كه اثربخشي ديگر كنترل‌هاي سازمان يافته را بررسي و ارزيابي مي‌كند.


880
بر حسب تعريف، مميزي كيفيت فرايندي است كه براي قضاوت درباره كيفيت به كار مي‌رود و از سه بخش ...


854
لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه:8


708
لذابا استفاده از مميزي هاي انجام شده ومطالعات ... علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع ...


696
توصيه مي شود يك روش اجرايي براي استقرار سيستم تعريف و نقش تمامي افراد ... مميزي داخلي و ...


69
اين گزارش حاکي است مميزي خارجي اين دوره از ... * تعيين و کنترل شاخص هاي فرآيندي و تعريف ...


775
از آنجائيكه اجراي برنامه هاي رسيدن به اهداف تعريف شده توسط مديريت در تمامي ... مميزي داخلي و ...


47
استاندارد ايزو 9001 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است.


711
واژه ريسك مفاهيم متعددي دارد. زماني كه به تعاريف مراجعه ‌شود متوجه مي‌شويم كه هر يك از محققان به فراخور حال، تعريف خاص مورد نظر خود را با اقامه دليل و مباحث گسترده مطرح كرده‌اند.


755
• فرآهم كردن يك استاندارد قابل مميزي يا ... ۱ـ نام استاندارد ۲ـ دامنه کاربرد ۳ـ تعريف ۴ـ ...


471
تعريف: مميزي باليني فرايندي است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کيفيت خدمات ...


989
مميزي شونده دوره آموزش مميزي استاندارد ISO/IEC 17020 . Title: تعريف پروژه: Author: najmiazar Last modified by: mdavari