40
استاندارد ايزو 9000 مميزي را اين گونه تعريف مي نمايد: مميزي فرآيندي سيستماتيك، مستقل و مدون براي كسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي است.


280
به هريک از اين پله ها که در واقع هدفي است که براي يک پروژه مميزي تعريف مي ... مميزي نشان ...


409
اگر به تعريف مميزي كه در قسمت قبل به آن اشاره شده است مجدد رجوع نماييد درخواهيد يافت كه ...


596
تعريف و ضرورت مميزي ... پس از ورود اطلاعات در نرم افزار Punch و تعريف کد نوسازی برای هر کدام از ...


657
تعريف مميزي ... ارزيابي مبتني بر واقعيت در كنار سيستماتيك بودن مميزي مطرح است بنابراين اگر ...


650
با توجه به تعريف كلي مميزي انرژي ساختمان، روش‌هاي مختلفي براي اجراي مميزي انرژي در ...


577
مميزي شونده دوره آموزش مميزي استاندارد ISO/IEC 17020 . Title: تعريف پروژه: Author: najmiazar Last modified by: mdavari


977
6- تعريف مميزي و انواع آن. 7- مراحل مميزي: - برنامه ...


910
به منظور بررسي چگونگي اجراي سيستم مديريت كيفيت و ميزان انطباق فعاليت هاي در حال انجام با سيستم كيفيت با انجام مميزي داخلي در دوره هاي زماني تعريف شده


385
رديف شرح سوالات مميزي توضیحات انطباق ... آيا معيار ، دامنه ، تواتر و روشهاي مميزي تعريف ...


673
دانشجویان مدیریت بازرگانی - مميزي بازاريابي (Marketing Audit) - مدیریت ... تعريف‌ مميزي‌ ...


429
مدیریت - ممیزی اثربخش سیستم آموزش استانداردایزو 10015 - درج مطالب مدیریتی- اخبار - تازه ها


257
تعريف‌ مميزي‌ ... مميزي‌ جامع‌ بهتر مي‌تواند منابع‌ را به‌ مسايل‌ اصلي‌ بازاريابي ...


978
تعريف: مميزي باليني فرايندي است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کيفيت خدمات ...


85
1. مميزي شخص اول (مميزي داخلي يا فرايند) (First Party Auditing (Internal or Process Audit)) تعريف : ارزيابي داخلي از سيستم‌هاي مديريت سازمان به منظور حصول اطمينان از اينكه سيستم‌هاي مستند شده به درستي اجرا شده‌اند.


624
بر حسب تعريف، مميزي كيفيت فرايندي است كه براي قضاوت درباره كيفيت به كار مي‌رود و از سه بخش ...


847
از آنجائيكه اجراي برنامه هاي رسيدن به اهداف تعريف شده توسط مديريت در تمامي ... مميزي داخلي و ...


544
تعريف: يك كنترل ... مميزان داخلي مميزي عملياتي را انجام مي‌دهند و حق‌الزحمه آنها از سوي ...


667
مـميزي شــونـده ... مميز به منـظور پيگيري و مشـاهده اثربخش اقدام تعريف شده ، بايد اقدام ...


667
اين گزارش حاکي است مميزي خارجي اين دوره از ... * تعيين و کنترل شاخص هاي فرآيندي و تعريف ...