214
این مقاله نشان می دهد که روش تصمیم­گیری چند معیاره electre-tri ... تحلیل اثرات چند جانبه و غیر ...


784
تصمیم‌گیری در ... سیستم‌های اجتماعی باعث شد که مطالعهٔ مسائل سازمان‌ها به صورت چند بعدی ...


385
محمود سریع القلم: آیا در حکمرانی جدید و مدرن می­توان، تصمیم­ سازی و تصمیم­ گیری در صدها موضوع را به یک گروه بسیار کوچک معطوف کرد؟


361
,سیستم تصمیم گیری و ... است را می ­توان در چند نفر ... معقول، منطقی و همه جانبه ...


307
تصمیم گیری دو جانبه : تصمیم گیری دو جانبه شیوه دیگری از درگیری افراد ... (حتی متعلق به چند ...


142
دانلود مقاله رشته مدیریت برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و ابزارهایی جهت تجزیه و ...


365
به‌نظر می‌رسد در بانک جهانی و شعبه‌های آن، تصمیم‌گیری در خصوص اعطای ... چند جانبه ...


945
تصمیم‌گیری ... ، تحریم ها، تامین سلاح های بیشتر برای شبه نظامیان، و گفتگوهای چند جانبه ...


896
آیا در حکمرانی جدید و مدرن می­توان، تصمیم­سازی و تصمیم­گیری در ... چند اطاقه نیز ... همه جانبه ...


884
آموزش تصویری و گام به گام مباحث درس تصمیم گیری چند هدفه ، با تدریس مهندس غزاله علامه


391
آموزش تصویری و گام به گام مباحث درس تصمیم گیری چند هدفه ، با تدریس مهندس غزاله علامه


206
آیا در حکمرانی جدید و مدرن می‌توان، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ... در چند نفر محدود ... همه ...


760
همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: سازمان جهانی تجارت که از ابتدای سال ۱۹۹۵ برای مدیریت مناسبات تجارت چنـد جانبه بیـن‌المللی جایگزین گات …


420
به طور کلی تصمیم گیری یک فرآیند ذهنی است ... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ...


112
آیا در حکمرانی جدید و مدرن می­توان، تصمیم­ سازی و تصمیم­ گیری در ... همه جانبه ... چند تکنیک ...


732
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی یک جانبه و ... تصمیم-گیری ...


234
برنامه ریزی و تصمیم گیری در مدیریت بحران و ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت ابزارهایی جهت تجزیه و تحلیل تصمیمات پرمخاطره در مدیریت دسته بندی مدیریت فرمت فایل doc حجم ...


496
تصمیم گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان ها تبدیل شده است .


606
پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ... تصمیم گیری ...


951
تصمیم ترامپ برای خروج از پیمان پاریس، قطع یقین از جمله مهمترین تصمیماتی است که نقش مهمی در تقویت اتخاذ اقدامات مشترک از سوی کشورهای جهان بخصوص کشورهای اروپایی در برابر اقدامات یک جانبه ...