252
تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) ... متاسفانه ، با حضور همه جانبه فن آوری اطلاعات (it) ...


368
... گیری، فرآیند تصمیم‌گیری، محیط کار ... گیری دیپلماسی چند جانبه با به همراه ...


16
... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ... در یک‌ یا چند قسمت‌ از ... تصمیم‌گیری ...


486
تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) ... متاسفانه ، با حضور همه جانبه فن آوری اطلاعات (it) ...


205
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, ... تصمیم‌گیری ...


397
2- تصمیم های چند مرحله ... روش تصمیم گیری ماتریس یک تصمیم ... و موضوع را همه جانبه نبينيم ...


719
... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ... در یک‌ یا چند قسمت‌ از ... تصمیم‌گیری ...


602
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع ... تصمیم گیری تحت ...


884
دانلود مقاله رشته مدیریت برنامه ریزی و تصمیم گیری ... چند جانبه ... تصمیم گیری چند ...


964
تصمیم گیری چند معیاره پروژه کامل و جامع دسته بندی و بررسی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ...


387
تصمیم گیری چند معیاره پروژه کامل و جامع دسته بندی و بررسی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره ...


679
تشکیل فرماندهی واحد برای تصمیم گیری نسبت به سرنوشت ... برجام یک توافق چند جانبه میان کشورهای ...


496
تهران - ایرنا - رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه تصمیم گیری یک جانبه ...


3
تصمیم‌گیری ... اقدام قطعی صورت نگرفته و رسیدگی به این مسئله خواهان اقدامی بزرگ و چند جانبه ...


898
اصل و ترجمه مقاله توسعه ی روش topsis در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم ...


89
تصمیم گیری. ... سمینار تصمیم گیری،نگرشی همه جانبه ،چند بعدی ،انعطاف پذیر و آینده نگر است و ...


816
... پيچيدگي‌ فزاينده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگي‌ چند جانبه ... جانبه ...


416
... و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ... تصمیم‌گیری ... چند تصویر جالب از ...


865
... دارند که آمریکا در برخورد با مسائل عمده جهانی با اتخاذ سیاستی چند جانبه ... تصمیم‌گیری ...


114
Posts about تصمیم‌گیری written by bamdadi ... بامدادی. فرش ایرانی از تار و پود فرهنگ، سیاست و رسانه