902
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


288
تصمیم‌گیری ... ، تحریم ها، تامین سلاح های بیشتر برای شبه نظامیان، و گفتگوهای چند جانبه ...


964
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, ... تصمیم‌گیری ...


468
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


150
مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع ...


955
7/19/2011 · مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع ...


57
باید بر اساس منافع ملی درباره برجام تصمیم گیری ... که برجام یک توافق چند جانبه است ...


422
اصل و ترجمه مقاله توسعه ی روش topsis در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم ...


500
تصمیم ترامپ برای ... از سوی کشورهای جهان بخصوص کشورهای اروپایی در برابر اقدامات یک جانبه ...


635
مقایسه‌ قطع‌ برق‌ یک‌ روستا با مورد مشابه‌ در یکی‌ از شهرهای‌ بزرگ‌ جهان‌ به‌خوبی ...


139
پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ... تصمیم گیری ...


413
شاید بتوان این تصمیم ایالات متحده ... در شکل گیری نظام چند ... اقدامات یک جانبه گرایانه ...


628
اثرات طرح های انتشار تجارت در تصمیم گیری gencos تحت محیط چند جانبه


667
در این مقاله ، مبنای نظری ، سبک و طرح یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری چند جانبه (dss) ...


682
مقاله مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از gis و تصمیم گیری چند ... جانبه و ...


555
در تحلیل تصمیم گیری چند ... سهولت استفاده و چند جانبه بودن روش باعث مشارکت گروه های مختلف ...


162
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, ... تصمیم‌گیری ...


349
خبرگزاری تسنیم: به باور کارشناس مسائل خاورمیانه مؤسسه بروکینگز هر چند تحریم‌های بسیاری ...


251
گسترش qualiflex برای تجزیه و تحلیل چند معیاره تصمیم گیری بر اساس دو نوع مجموعه فازی و برنامه های ...


268
مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع ...