291
لیلا خانزاده: دیپلماسی چند جانبه محصول فرآیند خاصی از دیپلماسی است که علی‌رغم اشتراکات ...


934
عصر اقتصاد: بر اساس تصمیم گیری صورت گرفته در کارگروه تنظیم بازار و محاسبه نرخ خوراک قیرسازی ...


197
مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع ...


803
آیا در حکمرانی جدید و مدرن می­‌توان، تصمیم­‌سازی و تصمیم­‌گیری در ... همه‌جانبه ... چند ...


970
تصمیم‌گیری در ... سیستم‌های اجتماعی باعث شد که مطالعهٔ مسائل سازمان‌ها به صورت چند بعدی ...


875
پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ... تصمیم گیری ...


674
محمود سریع القلم: آیا در حکمرانی جدید و مدرن می­توان، تصمیم­ سازی و تصمیم­ گیری در صدها ...


347
پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه‌ صنایع، زمینه ...


994
... آمریکا به چند جانبه‌گرایی، میزان آمادگی اروپا برای مشارکت در تصمیم‌گیری ... چند جانبه ...


672
پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ... تصمیم گیری ...


81
در این مقاله ، مبنای نظری ، سبک و طرح یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری چند جانبه (dss) ...


602
با سلام در دنیای امروزه تصمیم گیری یکی از ... جانبه و تصمیم گیری جامع و ... بر اساس چند ...


113
تصمیم‌گیری ... ، تحریم ها، تامین سلاح های بیشتر برای شبه نظامیان، و گفتگوهای چند جانبه ...


267
طراحی و تبیین الگوی تصمیم­گیری مدیران ... چکیده در چند سال اخیر و با ... یک جانبه و ...


981
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد


475
... بودن به تصمیم گیری ... بوش را با چند جانبه گرایی ... گیری یک نظام چند قطبی را ...


890
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, ... تصمیم‌گیری ...


476
و چند کشتی دیگر ... گیری نهایی از سوی سازمان ملل متحد تامل کند و یک جانبه تصمیم گیری نکند. ...


868
این مقاله نشان می دهد که روش تصمیم­گیری چند معیاره electre-tri ... تحلیل اثرات چند جانبه و غیر ...


294
اصل و ترجمه مقاله توسعه ی روش topsis در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم ...