843
تحلیل تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی فناوری ... تصمیم گیری ... تجارت دو جانبه;


799
تصمیم گیری های یک جانبه. ... شان به صورت انفرادی تصمیم گرفته و عمل ... چند بار رابطه جنسی ...


642
بانک های توسعه چند جانبه ... بانک جهانی یک آژانس بین المللی است.اما در تصمیم گیری ها و ...


789
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, زمینه مساعدی ...


35
تحلیل تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی فناوری ... تصمیم گیری ... تجارت دو جانبه;


221
لیلا خانزاده: دیپلماسی چند جانبه محصول فرآیند خاصی از دیپلماسی است که علی‌رغم ...


945
تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) ... متاسفانه ، با حضور همه جانبه فن آوری اطلاعات (it) ...


393
تصمیم گیری چند معیاره (تاپسیس) ... متاسفانه ، با حضور همه جانبه فن آوری اطلاعات (it) ...


159
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع ... تصمیم گیری ...


142
مشاركت چند جانبه: تصميم مديريتي و تغيير ...


659
این روش هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص ... بانک های توسعه چند جانبه ...


993
مدل های تصمیم گیری (ahp ... مدل‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه به منظور انتخاب ...


64
مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ...


968
برچسب ها:کتاب تصمیم گیری چند معیاره کتاب تصمیم گیری چند معیاره محمدجواد اصغرپور کتاب ...


922
مقدمه: ‌پیچیدگی‌ فزاینده‌ جوامع‌ مختلف‌ و گسترش‌ ارتباط‌ و وابستگی‌ چند جانبه ...


894
مدل معیارهای چندگانه تصمیم گیری Multiple Criteria Decision Making


987
2- تصمیم های چند مرحله ... روش تصمیم گیری ماتریس یک ... و موضوع را همه جانبه نبينيم ...


411
پیچیدگی فزاینده جوامع مختلف و گسترش ارتباط و وابستگی چند جانبه صنایع, زمینه مساعدی ...


60
مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه Multiple Criteria Decision Making


334
کارگاه آموزشی تصمیم گیری با معیارهای چند گانه برای ... تصمیم گیری با اهداف چند ...