57
تشبیه به یاد آوردن شباهت دو چیز مختلف از جهت یا جهات گوناگون است. تعریف. تشبیه، در علم بیان ...


81
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


757
« عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


400
شعر و ادب فارسی - تشبیه ... تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه :


771
پس از آنکه حساب های متعلق به حسن روحانی در شبکه های اجتماعی در تشبیه او به شهید بهشتی، سنگ ...


558
تشبیه نطق مطهری ... های احمد شهید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انداخت گفت:‌ شاید گزارش ...


199
سایت های مفید ... تشبیــه. تشبیه، در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر.


535
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه نطق آقای مطهری وقتی در مجلس قرائت شد من را یاد ...


265
چالش‌های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


838
شهید محمد حسین ... آرایه های ادبی (( چشمه ی معرفت )) پایه هفتم . چشمه ی معرفت تشبیه ...


714
چرا که آن شهید بزرگوار حجم ... برای تشبیه خود به شهید ... وقتی رسانه های منتقد ...


230
یاد گیری انواع تشبیه برای رشته های ریاضی و تجربی ( غیر انسانی ) چندان ضرورنی ندارد .


991
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی همایش ملی روش های ... طراحی و تولید تشبیه برای آموزش مفاهیم ...


340
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور روحانی اخیراً در صفحه غیر قانونی فیس‌بوک، طی ...


622
یاد شهیدان - شعر شهید ... ده سال گریه های مرا دید وگریه کرد اما به من نگفت چرا ناپدید شد


262
نماینده مردم تهران در خانه ملت با بیان اینکه نطق آقای مطهری وقتی در مجلس قرائت شد من را یاد ...


182
می دانیم که شاعران و نویسندگان برای زیبا کردن نوشته از روش های ... با تشبیه چه زیبا شهید ...


815
شهید محمد حسین ... - تشبیه ... - استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ...


968
زبان و ادبيات فارسی - آرایه های ادبی - ... تشبیه : تشبیه ، ادعای همانندی میان دو یا چند چیز است .


147
تشبیه و انواع آن در ادبیات و شعر فارسی,فنون و صنایع ادبی,,تشبیه و ... های تولیدی ... شهید بلخی ...