990
شعر و ادب فارسی - تشبیه ... تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه :


472
بچه های مدرسه ی شهید ... تشبیه به یاد آوردن شباهت دو چیز مختلف از جهت یا جهات گوناگون است.


631
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


631
ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای ... « عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


804
تشبیه نطق مطهری ... های احمد شهید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انداخت گفت:‌ شاید گزارش ...


722
... بیان اینکه نطق آقای مطهری وقتی در مجلس قرائت شد من را یاد گزارش‌های احمد شهید ... تشبیه نطق ...


731
تشبیه بلیغ بر دو گونه است: ۱- تشبیه بلیغ اسنادی که در آن مشبّه‌به به مشبه ... (گونه‌های) تشبیه:


599
تشبیه درباره شهید. ... انتشارات شهید حسن باقری یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری در ...


620
کاربرد تشبیه یکی از این روش های ... وجه شبه ( سوختن) ادات تشبیه ( چون ) ۴-شهید داستانی است ...


720
عباس دوزدوزانی تشبیه احمدی‌نژاد به شهیدرجایی را ادعایی پوچ می‌خواند و تأکید می‌کند ...


301
بچه های مدرسه ی شهید ... تشبیه، در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر.


939
یاد گیری انواع تشبیه برای رشته های ریاضی و تجربی ( غیر انسانی ) چندان ضرورنی ندارد .


466
خبرگزاری فارس: پیکر شهید احمدی روشن پس از اقامه نماز جمعه بر دست‌های نمازگزاران تهرانی ...


629
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


972
زبان و ادبيات فارسی - آرایه های ادبی - ... تشبیه : تشبیه ، ادعای همانندی میان دو یا چند چیز است .


319
... های فرهنگی دولت نخست، تفاوت نگاه فرهنگی شهید رجایی و بنی صدر و تشبیه احمدی نژاد به شهید ...


479
شهید محمد حسین ... - تشبیه ... - استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ...


293
انشادرباره ی شهید تشبیه. ... انتشارات شهید حسن باقری یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری در ...


890
۵۰ جمله از شهید آوینی * * ۵۰ جمله ماندگار از سید شهیدان اهل قلم – سید مرتضی آوینی


63
شهید محمد حسین ... آرایه های ادبی (( چشمه ی معرفت )) پایه هفتم . چشمه ی معرفت تشبیه ...