936
شعر و ادب فارسی - تشبیه ... تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه :


514
تشبیه بلیغ بر دو گونه است: ۱- تشبیه بلیغ اسنادی که در آن مشبّه‌به به مشبه ... (گونه‌های) تشبیه:


551
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


61
تشبیه : بچه های مدرسه ی شهید مطهری. این فقط یک وبلاگ مدرسه نیست ... تخصصی سال های 88 تا 91;


842
تشبیه درباره شهید. ... انتشارات شهید حسن باقری یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری در ...


560
بچه های مدرسه ی شهید ... قهرمانی های مدرسه (2) ابنیه تاریخی و گردشگری (4) مطالب ...


225
انشادرباره ی شهید تشبیه. ... دانلود کلیپ های ... پیش از ظهر امروز، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع ...


818
شهید محمد حسین ... - تشبیه ... - استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ...


865
یاد گیری انواع تشبیه برای رشته های ریاضی و تجربی ( غیر انسانی ) چندان ضرورنی ندارد .


952
کاربرد تشبیه یکی از این روش های ... وجه شبه ( سوختن) ادات تشبیه ( چون ) ۴-شهید داستانی است ...


987
تشبیه نطق مطهری ... های احمد شهید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انداخت گفت:‌ شاید گزارش ...


957
ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای ... « عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


106
شیوه های بیان اندیشه را دردانش بیان در چهار زمینه گنجانده اند ... تشبیه ، استعاره ، مجاز و ...


143
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


642
شهید محمد حسین ... آرایه های ادبی (( چشمه ی معرفت )) پایه هفتم . چشمه ی معرفت تشبیه ...


942
۵۰ جمله از شهید آوینی * * ۵۰ جمله ماندگار از سید شهیدان اهل قلم – سید مرتضی آوینی


688
... بیان اینکه نطق آقای مطهری وقتی در مجلس قرائت شد من را یاد گزارش‌های احمد شهید ... تشبیه نطق ...


70
شهید چون چراغی است که در خانه ما می سوزد. ... این نوع تشبیه در کتاب های درسی بیشترین کاربرد را ...


40
چالش‌های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


685
سفرهای استانی را شهید رجایی به حسب ضرورت حضور کابینه در نقاط مختلف کشور و درک کم و کیف موجود ...