154
می دانیم که شاعران و نویسندگان برای زیبا کردن نوشته از روش های ... با تشبیه چه زیبا شهید ...


724
شهیدخبر: امام در تشریح گفته‌های شاه او را به گربه داستان موش و گربه عبید زاکانی تشبیه کرد.


107
4- با مشبهٌ به های زیر تشبیه ... دبیر ادبیات دبیرستان استعداهای درخشان شهید مدنی تبریز و ...


775
سایت های مفید ... تشبیــه. تشبیه، در علم بیان مانند کردن چیزی است به چیزی دیگر.


973
زبان و ادبيات فارسی - آرایه های ادبی - تشبیه : تشبیه ، ادعای همانندی میان دو یا چند چیز است .


199
تشبیه : بچه های مدرسه ی شهید مطهری. این فقط یک وبلاگ مدرسه نیست ...


102
شهید محمد حسین ... - تشبیه ... - استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ...


566
۳۸- اگر شهید نباشد خورشید طلوع نمی کند و زمستان سپری نمی شود، اگر شهید نباشد چشمه های اشک می ...


295
سفرهای استانی را شهید رجایی به حسب ضرورت حضور کابینه در نقاط مختلف کشور و درک کم و کیف موجود اجرایی در سراسر کشور و بررسی هرچه دقیق‌تر و نزدیک تر برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بنیان گذاشت و ...


108
عباس دوزدوزانی تشبیه احمدی‌نژاد به شهیدرجایی را ادعایی پوچ می‌خواند و تأکید می‌کند: احمدی‌نژاد و بنی‌صدر دو قماش غیر از هم، با دو ساختار شخصیتی مغایر بودند و …


701
رئیس شورای شهر مشهد گفت: متاسفانه برخی که شهادت و مقام شهید را درک نکردند، مزار شهدای جبل‌النور را به گورستان تشبیه می‌کنند.


91
ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای ... « عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


571
یاد شهیدان - شعر شهید ... ده سال گریه های مرا دید وگریه کرد اما به من نگفت چرا ناپدید شد


377
واکنش معاون سپاه به تشبیه ... اگر قایق های ما وارد آبهای ... سلیمانی ها و شهید ...


634
حتما نباید پایه های تشبیه مرتب و به ترتیب بالا در شعر به کار رود و می تواند پراکنده هم باشد.


847
(وبلاگ شهود عشق) ا ی غواصان دریای بلا عنایتی کنید که شاید به یمن نظر شما این دل های بی نور به نور شما روشن شود واین دلهایمان رنگ بوی شما را گیرد که دلی که نور شما در آن نباشد کویری است بی آب وعلف ...


715
شهدا خورشیدند - در مورد شهیدان:محمدشنبول،عبدالمحمد شنبول و علیرضا شنبول


938
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


610
شهید مطهری معنای نظم و ... 1-پایه ی این برهان تشبیه و تمثیل میان ساخته های بشری و کل عالم ...


611
پایه ی ششم مجتمع شهید ها شمی ... تشبیه و مثال های تشبیه. مثال : علی مانند شیر شجاع است .