728
شعر و ادب فارسی - تشبیه ... تشبیه دارای چهار پایه است که به آنها پایه های تشبیه گویند. 1 ـ مشبه :


869
تشبیه درباره شهید. ... انتشارات شهید حسن باقری یادداشت‌های روزانه شهید حسن باقری در ...


75
بچه های مدرسه ی شهید ... تشبیه به یاد آوردن شباهت دو چیز مختلف از جهت یا جهات گوناگون است.


3
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


474
بچه های مدرسه ی شهید ... تخصصی سال های 88 تا 91; سوالات امتحان نهایی زبان فارسی (3) با پاسخ ...


629
تشبیه بلیغ بر دو گونه است: ۱- تشبیه بلیغ اسنادی که در آن مشبّه‌به به مشبه ... (گونه‌های) تشبیه:


480
کاربرد تشبیه یکی از این روش های ... وجه شبه ( سوختن) ادات تشبیه ( چون ) ۴-شهید داستانی است ...


514
شهید محمد حسین ... - تشبیه ... - استعاره های به کار رفته در کدام یک از ابیات زیر ...


897
... بیان اینکه نطق آقای مطهری وقتی در مجلس قرائت شد من را یاد گزارش‌های احمد شهید ... تشبیه نطق ...


645
ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای ... « عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


539
ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای ... « عارف » زبان گشوده به تأکید، ای شهید کتاب حماسه های ...


407
تشبیه نطق مطهری ... های احمد شهید علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انداخت گفت:‌ شاید گزارش ...


187
۵۰ جمله از شهید آوینی * * ۵۰ جمله ماندگار از سید شهیدان اهل قلم – سید مرتضی آوینی


248
شیوه های بیان اندیشه را دردانش بیان در چهار زمینه گنجانده اند ... تشبیه ، استعاره ، مجاز و ...


756
یاد گیری انواع تشبیه برای رشته های ریاضی و تجربی ( غیر انسانی ) چندان ضرورنی ندارد .


453
نگاه های فرهنگی ... خانم عاتقه صدیقی سال 88 در چندین مقطع از تشبیه احمدی نژاد به شهید رجایی ...


732
شهید محمد حسین ... آرایه های ادبی درس چشمه ی ِ معرفت پایه ی ِ هفتم . ... چشمه ی معرفت تشبیه ...


7
انشا در مورد شهید از جمله های تشبیه. ... اولین شهید ارتشی مدافع حرم گلستان شنبه به زادگاهش باز ...


826
شهود عشق - شعر درباره شهدا - - شهود عشق ... ای روشنای خانه امید، ای شهید / ای معنی حماسه جاوید ...


52
دانشگاه علوم‌پزشکی شهید ... پاپ مراکز نگهداری مهاجران را به اردوگاه‌های کار اجباری تشبیه ...