529
ترول . کاریکاتور تغییر کاربری معازه ها در ایام ماه رمضان; منوی جالب یک رستوران ...


964
عکس های طنز از مرگ نسیه , عکس خنده دار نقد و نسیه , عکس طنز در مغازه های ایرانی