512
... از روز اول هم قرار بود با این تیم قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


990
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


496
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


527
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


853
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. rss ...


576
تارتار: ... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... بنیادکار.از


840
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


226
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


46
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


765
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


647
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


780
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


151
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


741
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


54
... آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با ... بلند مدت داشته باشم تارتار: ...


670
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


637
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


525
کپی چینی پورشه شاسی بلند آمد ...


356
به گزارش سرویس ورزشی برنا، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال خوزستان در ...


765
... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ... نیمی از نمایندگان حزب چپ ... وظایف معاون اول ...