723
هوش و یادگیری ... دانند که هر نوع احساسی تا چه اندازه بر آنها و اطرافیان تأثیر می ...


314
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر هوش موفق بر بازده­های شناختی و عاطفی یادگیری صورت گرفته است. 112 نفر از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان اردبیل به روش نمونه‌گیری تصادفی ...


760
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرتذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است.


205
هوش و تعاریف ... تاثیر خواب بر توان ... 1 لندن، تحقیقاتی را در زمینه تاثیر خواب بر یادگیری انجام ...


816
با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی ai، نحوه تاثیر آن بر ... روند یادگیری را ... تاثیر هوش ...


366
هوش عاطفی و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی ادامه مطلب هوش عاطفی و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی ,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب


507
و این بیانگر ارتباط هوش با ریاضی می باشد و این که میزان هوش بر یادگیری ... تاثیر هوش بر ...


298
۶ تاثیر هوش مصنوعی در زندگی آینده . در چند سال اخیر، دانشمندان در "یادگیری ماشین" پیشرفت‌هایی را با استفاده از شبکه‌های عصبی داشته‌اند که فرآیندهای عصبی واقعی را …


188
بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری برافزایش پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان تیز هوش دسته: علوم تربیتی بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 166 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 147 یکی از ویژگی های مهم انسانی ...


373
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یادگیری «مغزـ محور» بر نگرش و ... تأثیر یادگیری ... هوش مصنوعی ...


56
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر هوش های چند گانه گاردنر بر پیشرفت درسی دانش آموزان با سبک یادگیری حسی- شهودی فلدر و سیلورمن در درس علوم می ب...


285
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه متون سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرتذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است.


15
پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از آموزش مبتنی بر بکارگیری هوش جنبشی- حرکتی گاردنر میزان تأثیر این شیوه را بر یادگیری دانش‌آموزان در …


960
پژوهش‌های زیادی در دهة اخیر، تأثیر هوش هیجانی بر متغیرهای مختلف را بررسی کرده‌اند. در این میان تنها پژوهش‌های معدودی به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر یادگیری …


110
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی، یادگیری ... بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ...


214
تاثیر موسیقی بر ... ذهنی و یادگیری تحت تأثیر ... نیز بر روی هوش انسان تأثیر دارد ...


135
این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر سبک­های آموزش مبتنی بر هوش­های ... گاردنر بر یادگیری ...


731
تاثیر هوش هیجانی بر ... اجتماعی بر تأثیر افکار دانش آموزان بر رفتار و یادگیری آنان حائز ...


20
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر۸-۷ساله تحقیق حاضر با عنوان بررسی مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر ...


260
نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی در پی ارایه رویکردهای جدید در زمینه هوش – ضریب هوشی iq ، هوش چندگانه mi و اکنون هوش هیجانی eq – پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش ...