79
مسئله بهداشت و بهسازی محیط زیست از لحاظ دفن زباله های ... الودگی محیط زیست بر ما ...


636
تاثیر زباله بر محیط زیست ... باشند، کمپوست حاصل بشدت بر محیط زیست اثر مخرب دارد.


223
اثرات آلودگی های ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله. بر مبنای اصول ... بدی روی محیط زیست ...


584
علمی و آموزشی | محیط زیست | زباله | دفن زباله پلاستیکی ... به تعدادی خیاط (بیرون بر) ...


211
شهر > محیط زیست ... طبق گزارش برنامه محیط‌زیست سازمان ملل، چین علاوه بر میزبانی زباله ...


17
محیط زیست - تأثیرات ... اوزون، که وجودش در لایه‌های پایینی هواکره تأثیرات خطرناکی بر ...


348
زباله هایی که قابل بازیافت ... سلامت محیط زیست . ... باید روز به روز بر تعداد ...


801
تأثیرات انسان بر محیط زیست. محیط ... های پایینی هواکره تأثیرات خطرناکی بر سلامتی ...


861
محیط زیست - بازيافت زباله - ... گزارش موسسه حفاظت محیط زیست، از بازیافت به عنوان ...


346
تنها مشکل این نیروگاه ها ، زباله های ... 4-تاثیرات نامطلوب بر ... .شناخت محیط زیست ...


518
محیط زیست - بازيافت زباله - ... گزارش موسسه حفاظت محیط زیست، از بازیافت به عنوان ...


272
توریسم و سرگرمی به روشهای مختلف بر محیط زیست طبیعی آسیب وارد می سازد.


826
... تواند تهدیدی برای محیط زیست در بر ... “تاثیرات زیست‌محیطی انرژی ... زباله شهری; عمران ...


285
تنها مشکل این نیروگاه ها ، زباله های ... 4-تاثیرات نامطلوب بر ... .شناخت محیط زیست ...


694
تأثیرات انسان بر محیط ... تأثیرات انسان بر محیط زیست. بر اساس گزارش سازمان همکاری ...


28
... خطرناکی نیز بر محیط‌زیست ... از تولید زباله ... محیط‌زیست تاثیرات زیست ...


269
... فقر می‌باشد که تاثیرات آن بر محیط‌زیست در ... بر محیط‌زیست و اقتصاد ... زباله ‌های ...


256
محیط زیست طبیعی تأثیر شگرفی بر روح و روان آدمی دارد. محیط پاک و آراسته و خرّم، زندگی را ...


782
مشخصات نویسندگان مقاله مخاطرات ناشی از مدیریت زباله های هسته ای و اثرات آن بر محیط زیست


644
محیط زیست به همهٔ محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد ... تأثیرات انسان بر محیط ...