389
سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه‌پردازی را برای ایرانیان خارج از کشور را که تمایل به مشارکت و برخورداری از خدمات این سازمان دارند فراهم کرده است.


331
شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت همگانی و اجباری رایگان در سایت www.bimehsalamat.ir


958
بیمه افراد در شرایط ابتلا به ... شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور ...


966
بیمه ایرانیان خارج از کشور در حالی با سه ... بیمه افراد در شرایط ابتلا به بیماری‌ های صعب ...


60
بیمه افراد در شرایط ابتلا به بیماری ... شرایط برقراری مستمری بازماندگان بیمه ایرانیان خارج ...


758
به گزارش ایسنا، بر همین اساس و در اجرای بند "3" یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ20 فروردین سال جاری و همچنین در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به ...


504
بیمه ایرانیان. مشمولین : در این بخش کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرند


422
دسترسی به تمامی سامانه های بیمه سلامت. به درگاه خدمات الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران خوش آمدید


366
حضور بیمه ایران در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه شرکت سهامی بیمه ایران در نمایشگاه یازدهم ( finex 2018) که با حضور گسترده شرکت‌های داخلی و خارجی در...


266
پرتال بیمه ١٣٩٤/١٠/٢٧ - ٠١: ...


176
بیمه افراد در شرایط ابتلا به ... شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور ...


422
ایسنا نوشت: معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان خارج از …


655
فرق بیمه سلامت با بیمه ایرانیان چیست ... سوال شده 2 سال قبل در خدمات و شرایط بیمه ...


239
بیمه نامه درمان ... و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم ... زندگی ایرانیان» هستند که ...


447
بیمه ایرانیان ... بستر بیمه ای فراهم شده نسبت پرداخت حق بیمه اقدام نموده و با احراز شرایط ...


783
مسئولین واحد عملیات پس از تشکیل پرونده و کسب اطلاعات لازم و در صورت تطبیق درخواست بیمه شده با مزایا و شرایط قرارداد بیمه درمان ، کلیه …


648
کارشناسان ایرانیان پوشش درصورت ... انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه، تعیین مبلغ ...


607
قائم مقام و مدیر کل وزارت بهداشت به دلایل پولی شدن دفترچه رایگان بیمه سلامت ایرانیان پرداخت.


319
بیمه افراد در شرایط ابتلا به ... شـرایط برقـراری مسـتمری بازمانـدگان بیمـه ایرانیـان ...


583
بیمه افراد در شرایط ابتلا به ... شـخصی کـه از طریـق بیمـه ایرانیـان خــارج از کشــور ...