281
سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه‌پردازی را برای ...


689
بیمه ایرانیان. مشمولین : در این بخش کلیه افراد ایرانی فاقد پوشش بیمه، تحت پوشش بیمه قرار می ...


660
تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک ...


480
شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت همگانی و اجباری رایگان در سایت www ...


665
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی درباره شـرایط ...


278
معاون امور بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط و مزایای ...


326
آیا کسی که در خارج زندگی میکند اما ایرانی است میتواند بیمه عمر از ایران به مدت ۲۰ سال ...


835
به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی، شرایط بیمه ایرانیان خارج از ...


431
به گزارش ایسنا، بر همین اساس و در اجرای بند "3" یک هزار و چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره ...


665
اقتصاد ایران: سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه ...


871
اقتصاد ایران: سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره مندی از تأمین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه ...


183
داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی. ... مقررات بیمه ایرانیان خارج از ...


34
شرایط کار برای ایرانیان در اتریش چگونه است ؟ ... ترک بیمار و بیمه و شرایط کار برای ایرانیان ...


927
دسترسی به تمامی سامانه های بیمه سلامت ... به درگاه خدمات الکترونیک سازمان بیمه سلامت ایران ...


503
شرایط بیمه‌شدن ایرانیان خارج از کشور سازمان تأمین اجتماعی امکان بهره‌مندی از تأمین ...


852
درصورتی که هنوز در انتخاب مناسبترین بیمه عمر و زندگی مان با شرایط خود مردد هستید از مقالات ...


200
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر این اساس تمامی اتباع ایرانی شاغل و غیرشاغل ...


906
همه انواع بیمه، همه شرکت های بیمه؛ یکجا در: شرکت همیار بیمه ایرانیان hamyar bimeh iranian co bhbi co


886
مدیر کل تامین اجتماعی اتباع گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای ایرانیان خارج از کشور در زمان ...


228
کارشناسان ایرانیان پوشش درصورت ... انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه، تعیین مبلغ ...