804
... برای تامین امنیت زایران در ... بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین .


127
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... ترافیکی پلیس به زایران اربعین ...


968
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... ترافیکی پلیس به زایران اربعین ...


287
... طی روزهای اخیر بیش از 69 هزار زائر ایرانی اربعین حسینی از مرز چذابه وارد کشور ... ورزش های ...


888
حج فیش فيش‌هاي حج فروش پلیس و آگاهی خريد حج ... هشدار پلیس درباره باند خرید و فروش فیش‌های ...


461
بهره گیری از 5000 اتوبوس برون شهری برای بازگشت ... ای از تامین 5هزار ... های اضطراری ...


3
احتمال شهادت 100 نفر در حادثه تروریستی حله عراق/ شمار شهدای ایرانی تا 60 نفر افزایش می یابد ...


161
تلاش پلیس برای تامین ... راستای تامین امنیت مرز ها و ... ام دی اف» برای اتاق های کوچک ...


318
... با زایران اربعین ... بانک های عامل تامین شده ... سرقت پلیس آگاهی تشکیل و برای ...


686
توصیه های پلیس به زائران ... مجوز تردد زوار برای اربعین از این ... تامین امنیت زائران ...


678
احتمال شهادت 100 نفر در حادثه تروریستی حله عراق/ شمار شهدای ایرانی تا 60 نفر افزایش می یابد ...


355
تلاش پلیس برای تامین ... راستای تامین امنیت مرز ها و ... ام دی اف» برای اتاق های کوچک ...


660
... با زایران اربعین ... بانک های عامل تامین شده ... سرقت پلیس آگاهی تشکیل و برای ...


855
توصیه های پلیس به زائران ... مجوز تردد زوار برای اربعین از این ... تامین امنیت زائران ...


919
... برای تامین امنیت ... در ایام اربعین برای ... تخصصی در بخش‌های ...


366
بیمه ایران به زایران اربعین حدود یک ... های سوئد برای تامین ... های بیمه ای امنیت ...


823
بیمه ایران به زایران اربعین ... امنیت شغلی ... آمادگی بیمه صادراتی و بانک‌های سوئد برای تامین ...


768
... طرح امنیتی اجرا شده برای تأمین امنیت ... های میلیونی زایران ... های شیعیان به مرکز پلیس ...


626
مرزهای خروجی مهران ، چزابه و شلمچه برای خروج زائران اربعین ... ...


921
... آیین‌های محلی و ... ارتقای امنیت ... بین المللی برای استعدادیابی موسیقی ...