248
... ، «دفاع ملی فرهنگ بنیاد و مقابله با جنگ نرم»، مطالعات قدرت نرم ... راهبردی و دفاع ...


83
سردار محسن انصاری گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران یکی از مراکز اصلی و راهبردی تولید قدرت ...


217
خبرگزاری دفاع مقدس با عنوان انگلیسی Defapress.ir، موسسه‌ای است فرهنگی هنری که وابسته به بنیاد ...


478
در راستای حمایت از فعالیت زنان روشنفکر ایرانی بنیاد ملی ... جنگ نرم- مراکز راهبردی ... دفاع می ...


810
سند جامع راهبردی خدمت رسانی به ... شده است، راهبرد دفاع همه‌جانبه مردمی است و ... بنیاد: بنیاد ...


697
پاراف سند راهبردی خدمات‌رسانی به ... وزارت دفاع و پشتیبانی ... نیروهای مسلح، بنیاد شهید و ...


70
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در بیانیه ... ژرف، عمیق و راهبردی، فرمان تأسیس یک ...


373
دفاع مقدس ... و 140 نفر از اعضای شورای راهبردی بنیاد سعدی، که از سفرا، رایزنان ... نرم افزاری ...


344
سند راهبردی خدمات‌رسانی ... وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ...


293
خبرگزاری دفاع مقدس با عنوان انگلیسی Defapress.ir، موسسه‌ای است فرهنگی هنری که وابسته به بنیاد ...


310
خبرگزاری دفاع مقدس با عنوان انگلیسی Defapress.ir، موسسه‌ای است فرهنگی هنری که وابسته به بنیاد ...


107
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در ... اخبار موجود در این وبسایت، توسط نرم‌افزار ...


142
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در آستانه هفته دفاع مقدس ... نرم‌افزار ...


410
وی در رشته مدیریت راهبردی حائز ... جنگ نرم ، تبلیغات و ... رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس ...


145
جنگ نرم; بورس; سطوح ... و مدارک دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و ... تبیین سطوح راهبردی حوزه تاریخ ...


860
تولیت آستان قدس رضوی اربعین را قدرت راهبردی و نرم ... دارد؛ دفاع از مظلوم ... بنیاد پژوهش های ...


591
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت ۱۶ ... نرم‌افزار ...


423
با حضور مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ایلام و همچنین دستگاه‌های اجرایی ...


675
سند راهبردی ... امکانات نرم افزاری و سخت ... نشر ارزش های دفاع مقدس. بنیاد حفظ ...