420
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


519
خبرگزاری میزان-فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به ...


245
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


289
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ...


236
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد/ نقض حریم هوایی کشور ترکیه هنوز ...


291
... برای حفظ ثبات در منطقه ... باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد و در مسیر اقدامات ...


423
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


950
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


737
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


831
ارگ فرود واقع در روستای میمند از توابع شهرستان گناباد


496
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


362
ارگ فرود واقع در روستای میمند از توابع شهرستان گناباد


993
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد:حفظ امنیت منطقه ... برای جلوگیری از ... از ثبات در ...


811
عمروموسی وزیر وقت خارجه مصر ادعا کرد که«ایران در زمان شاه، جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کرد ...


28
... با ثبات و پیشرفته در منطقه ای ... را حل کرد. در دولت ... برای جلوگیری از ...


457
برخی نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از ... منطقه‌ای و جهانی باید ... از اقدامات ما در ...


694
صفحه 1 : صفحه اول. صفحه 2 : اخبار. صفحه 3 : بین الملل


918
... با ثبات و پیشرفته در منطقه‌ای ... است که باید در دوره ... تلاشی برای جلوگیری از بهره ...


810
... نظامی و برای حفظ ... صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد ... و با هدف جلوگیری از هدر رفت ...


580
... با ثبات و پیشرفته در منطقه ای ... را حل کرد. در دولت ... برای جلوگیری از ...