952
برگزاری میزان-8 دقيقه پيش. برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد


217
خبرگزاری میزان-فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: به محض تجاوز هر هواپیما چه جنگنده چه مسافربری، اولین اقدام انهدام نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه …


497
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


674
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


176
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


452
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


60
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ایسنا |۱۳:۳۹ برای حفظ ثبات ...


390
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


342
هدف مصر از این اقدامات ... در منطقه هشدار داد. پس از ... کرد. انگلیس برای جلوگیری ...


378
براساس دیدگاه راهبردی باید از قضاوتهای شتابزده ... ثبات و آرامش در منطقه ... برای خروج از ...


894
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


993
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


642
براساس دیدگاه راهبردی باید از قضاوتهای شتابزده ... ثبات و آرامش در منطقه ... برای خروج از ...


343
... از این اقدامات جلوگیری ... ها باید قیام کرد. امام در ... شک برای صلاح ملت و حفظ و ...


275
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... در تلاش برای جلوگیری از ...


221
... خوب در زندان باید برای یک ... برای جلوگیری از یک ... ملت کرد میباشد در منطقه این ...


384
... شرایط و ایجاد ثبات در منطقه ... جلوگیری از افتادن در دام ... برای عراق را خنثی کرد.


940
۳- جلوگیری از ... تمام شده و تلاش برای حفظ آن به هر قیمتی ... برای ثبات در ...


42
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... اولین اقدام استفاده کرد ...


67
او سپس انتخابات را لغو کرد. متعاقب این اقدامات ... برای حفظ ثبات در ... و ثبات در منطقه و از ...