250
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... از اقدامات خود برای ...


498
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... باید از اقدامات شتابزده ... حفظ ثبات در منطقه باید از ...


862
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


841
... حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


477
روزشمار دفاع مقدس (17 آذر) • تولید انبوه موشک هدایت شونده ضد زره «توسن 1» در وزارت دفاع ...


784
... مردم، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


60
... است که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... وگو کرد. پیش از این ...


681
... مشترکی برای حفظ و ... ای از اقدامات ثبات ... ای برای ثبات در منطقه ...


124
باید برای تحقق روابط ... حفظ صلح و ثبات در منطقه ... صلح و ثبات در منطقه، از تلاش ...


7
... است برای جلوگیری از ... برای این که منطقه به ثبات ... در منطقه جلوگیری ...


613
روزشمار دفاع مقدس (17 آذر) • تولید انبوه موشک هدایت شونده ضد زره «توسن 1» در وزارت دفاع ...


492
... امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. ... باید امنیت و ثبات را در ... از دست رفته برای ...


838
... دیگری در منطقه ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی ثبات ... برای جلوگیری از ...


637
... صلح و ثبات در منطقه ... کرد که ثبات و اتحاد در عراق ... برای جلوگیری از ...


911
... ای در حفظ ثبات منطقه از ... ترتیب ثبات کامل در منطقه ... جلوگیری‌کرد;


279
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


828
... ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ... حفظ امنیت و ثبات در منطقه ... برای مقابله با "اقدامات ...


647
... کرد و آن را برای ... از تروریست های در منطقه ... که باید از اقدامات ...


907
... فلسطین برای جلوگیری از ... صلح در منطقه است ... برطرف کرد جیمز ماتیس:باید ...


424
... حمایت از شورشیان حوثی" در یمن ... سازنده تر" در منطقه ... که برای شرکت در اجلاس ...