791
لجبازی لجبازی کودکان کودکان لجباز ... کنند رفتار کودک در تقابل با ... از کودک باید ...


86
با کودک لجباز چگونه ... با اینگونه کودکان باید مدارا کرد و ... والدین باید روش «تقویت رفتار نا ...


824
نظم موثر، بهترین راه پیشگیری و همکاری با یک کودک لجباز است. برای به کار بردن این روش می باید از دو قانون استفاده کرد.


241
با اینگونه کودکان باید مدارا کرد و ... با کودک لجباز ... مقابل رفتار منفی کودک را به ...


366
... در برخورد كلّی در زندگی باید طوری با كودك رفتار كرد ... رفتار كودك لجباز : ... چگونه فردی دوست ...


407
کودک لجباز,با کودک لجباز خود چگونه رفتار نمایید,با لجبازی کودکم چگونه برخورد کنم,هفت راه برای درمان لجبازی کودکان,نحوه رفتار با کودک بهانه گیر


730
در مقابل درخواست‌های غیرمنطقی این بچه‌ها باید ... کرد. وقتی یک کودک با ... چگونه رفتار ...


528
در برخورد کلی در زندگی باید طوری با کودک رفتار کرد ... رفتار کودک لجباز: ... چگونه با او رفتار ...


962
با کودک لجباز چگونه ... برای مواجهه با این صورتِ رفتاری باید خود ... با کودک در مورد رفتار ...


792
چگونه با نوجوان لجباز ... است، والدین با این رفتار، چگونه باید ... توان ترمیم کرد با ...


124
چگونه با یک کودک لجباز ... آن کار را در کودک دیدن کرد. ... باید ریشه این رفتار را در ...


380
... و دشوار در تربیت و رفتار با کودک ... توسط کودک، چه باید کرد ... چگونه کودک لجباز را ...


754
... توجه کنید چگونگی رفتار با ... کودک باید قادر به ... با صبوری تحمل کرد و حرف نزد ...


224
زندگی با تمام آرزوهایی که برایش در نظر گرفته شده است به خاطر لجبازی طرفین زندگی یا یکی از آن ها از هم میپاشد شما باید چگونگی رفتار با همسر لجباز را بیاموزید


451
در هر صورت اگر از سر‌وکله زدنِ بی‌نتیجه با کودک لجباز ... چگونه با آنها رفتار ... کودک باید ...


853
... است، والدین با این رفتار، چگونه باید ... ترمیم کرد با اینکه ... لجباز شدن کودک با رفتار ...


370
با اینگونه کودکان باید مدارا کرد و ابتدا زمینه های بروز لجبازی را شناسایی کرد، سپس کودک را از آن دور کرد ، به عنوان مثال کودکی را که در بازار از والدین می خواهد هرچیزی را برایش بخرند، نباید به ...


287
با کودکان لجباز چگونه برخورد کنیم؟ روستایی با بیان اینکه " قول دادن به کودکان در زمان لجبازی، رفتار آنها را بد تر می کند" خاطرنشان کرد: زمانی که یک کودک شروع به لجبازی می کند، والدین نباید به ا


380
آیا کودک شما لجباز است؟ آیا نوجوانتان دائم با نظرها و سخنان شما مخالفت می کند؟


655
نحوه ی برخورد با یک کودک لجباز! ... لجبازی های کودک باید عکس ... کودک بی ادب چگونه رفتار ...