177
بادهای غالب ... بادهای استان کرمان ... و بخش بزرگی از آن به زون سنندج سیرجان تعلق دارد ...


273
استان کرمان همواره تحت تأثیر بادهای مختلف منطقه ... گیاه غالب این ... سیرجان گذرگاه اصلی ...


160
در مسیرهای مستقیم هم جهت با بادهای غالب میزان ... جهت باد غالب سیرجان - اقلیم استان کرمان ...


113
جهت باد غالب سیرجان. ... در اقلیم گرم باید از بادهای خنک حداکثر استفاده صورت گیرد .


439
باد غالب، باد خاصي است که وزش آن طولاني تر ... پس همیشه در مورد بادهای دائمی در منطقه ای كه ...


771
جهت باد غالب سیرجان - bargozideha.com ... آلاینده در جهت باد غالب منطقه ... به طور کلی بادهای کرمان در ...


22
تیپ غالب گونه گیاهی منطقه ... جهت باد غالب سیرجان ... بادهای مرطوب غربی از جمله بادهای غالب ...


952
در مقابل بادهای غربی و شمال غربی ... گیاه غالب این ... اطراف کفه نمکی سیرجان، قسمتی از دشت ...


961
... سادگی قابل حل نیست، وجود معادن و کارخانجات گچ ، نمک و آهک در مسیر بادهای غالب ... سیرجان ...


953
هواشناسی شهرستان آبيك، قزوين پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد


300
این امر بدین خاطر است که در میبد، بادهای کویری ... می‌شود این نمونه در سیرجان و به ندرت ...


429
یازده : ساخت بادگیر در جهت بادهای غالب جهت نفوذ هوای مناسب بدرون سازه ها . دوازده : ...


240
... نرمال بوده، در غالب نواحی مرکزی کشور ... بادهای مداری غربی که ... سیرجان. بررسی و ...


317
وزش بادهای نسبتا شدید به همراه کاهش دما پدیده غالب استان است ... جهت باد غالب سیرجان ...


926
استفاده از فرم بنا برای هدایت بادهای ... از این رو باید شدت و جهت انواع باد و به خصوص باد غالب ...


78
... ماهان با 25 میلیمتر بارش و سیرجان با 1.4 میلیمتر بارش به ... یاوری پدیده غالب بر جنوب استان ...


830
جهت باد غالب سیرجان ... ‎جهت باد غالب سیرجان ... بادهای استان کرمان استان کرمان همواره تحت ...


358
کرمان - بندرعباس (مسیر سیرجان) کرمان - بندرعباس (مسیر جیرفت - کهنوج) قوچان - بندر ...


132
جو دو سر یا یولاف با نام علمی Avena sativa گیاهی است از خانواده گندمیان که دارای گل‌های بسیار ریز ...


953
هواشناسی تبریز، آذربایجان شرقی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت ...