346
۱ ساعت پیش - ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


419
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


122
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


280
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... شرکت های سایپا و ایران خودرو ... h230 را کی تحویل می دهند؟


344
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ثبت ...


782
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


296
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... یاد شده، وضعیت ... - اطلاع از ...


410
... ایران خودرو و سایپا ... تحویل خودروهای ثبت نامی. ... ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


824
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای ... که معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... پیگیری کنین ...


61
... انصراف می‌دهند و این ... از خودروهای ثبت‌نامی هستند ... البته نه از خودرو ساز ...


107
... ایران خودرو و سایپا ... تحویل خودروهای ثبت نامی. ... ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


301
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای ... که معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... پیگیری کنین ...


234
... انصراف می‌دهند و این ... از خودروهای ثبت‌نامی هستند ... البته نه از خودرو ساز ...


241
اخبار ایران و ... تحویل به روز خودروهای ثبت نامی سایپا ... خودرو | تحویل خودروهای ثبت ...


107
... و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند. ... ایران خودرو و سایپا ...


271
گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور روز یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت ... ایران ...


587
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ثبت ...


390
مرجع رسمی اخبار صنعت خودرو و صنایع وابسته، تولید و واردات خودرو و آخرین قیمت و شرایط فروش ...


866
... خود را (خودروهای موجود، نه فقط ... ایران‌خودرو و سایپا در ... خودرو پرنده را به ثبت ...


815
... از خودروهای ثبت نامی» را ... در ایران خودرو و سایپا را می ... شدن خودرو می زنند و ...