732
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند ایران خودرو و ...


774
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


128
۱ ساعت پیش - ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


12
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می زنند نه تحویل می دهند. خودروهای ثبت نامی ...


292
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند وام ...


49
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


568
زمان تحویل خودروهای ثبت نامی ... ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


706
ایرنا: نقل قول از فرمانده انتظامی فارس اگر صحیح باشد، توهین به مجلس است/ وزیر کشور در مجلس ...


780
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجایی که معاونان فروش ایران خودرو و ...


34
به گزارش بازار خبر، از آنجایی که معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از هفته گذشته زمان تحویل ...


665
ایرنا: نقل قول از فرمانده انتظامی فارس اگر صحیح باشد، توهین به مجلس است/ وزیر کشور در مجلس ...


208
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجایی که معاونان فروش ایران خودرو و ...


664
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ثبت ...


740
به گزارش بازار خبر، از آنجایی که معاونان فروش ایران خودرو و سایپا از هفته گذشته زمان تحویل ...


232
... را نه سند می‌زنند نه تحویل ... خودروهای ثبت نامی را ... ایران خودرو و سایپا تا ...


923
... نامی را نه سند می‌زنند ... ثبت نامی. ایران خودرو و ... سایپا تحویل خودروهای ثبت ...


757
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


254
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


197
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... شرکت های سایپا و ایران خودرو ... h230 را کی تحویل می دهند؟


684
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.