213
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


656
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


158
۱ ساعت پیش - ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


438
زمان تحویل خودروهای ثبت نامی ... ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


875
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آنجایی که معاونان فروش ایران خودرو و ...


98
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... شرکت های سایپا و ایران خودرو ... h230 را کی تحویل می دهند؟


201
... و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند. ... ایران خودرو و سایپا ...


597
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند;


311
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


906
... ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند. ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ...


480
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


923
... ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند. ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ...


195
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند; بسته شعری شهادت ...


281
یه کلمه سایپا ایران خودرو ... ۲۳۰ را ثبت نام و تحویل ... نه نمایندگی و نه سایپا ...


468
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... را فسخ کنم یا نه و ... ایران خودرو و سایپا به ...


100
... ماه تحویل پژو 2008 های ثبت نامی به ... ایران خودرو را با ... است و سند خودرو تا ...


292
... از خودروهای ثبت نامی» را ... در ایران خودرو و سایپا را می ... شدن خودرو می زنند و ...


930
... ایران خودرو و سایپا ... سواری را انجام می دهند ... ثبت نام تا اسقاط و تحویل ...


421
شما خبری ندارید الان دارند سند ها را می زنند. ... ایران خودرو ثبت نامی ... ثبت نام ها و یا تحویل ...


94
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند . خودروهای ثبت ...