237
پروژه " خانه کشتی شهید رضایی مجد " احداث شده توسط سازمان عمرانی مناطق با حضور شهردار تهران افتتاح شد.


44
آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


520
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران به بهره برداری رسید.


564
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


533
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


455
... شهردار تهران با اشاره به بی ... روز شنبه در آیین افتتاح آکادمی کشتی ... در ایران زده شد ...


331
دیروز با حضور ... در آکادمی کشتی شهید رضایی مجد ... نخواهد شد. شهردار تهران در ...


421
... در آن حضور داشتند موجب شد ... افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با ...


496
... گشوده شد/ افتتاح ... آیین افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با اشاره ...


975
افتتاح آکادمی کشتی شهید رضائی‌ مجد. ... شهرستان يزد با حضور معاون ... اعلام شد / اینترنت با مغز ...


76
... در آن حضور داشتند موجب شد ... افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با ...


510
... گشوده شد/ افتتاح ... آیین افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با اشاره ...


474
افتتاح آکادمی کشتی شهید رضائی‌ مجد. ... شهرستان يزد با حضور معاون ... اعلام شد / اینترنت با مغز ...


23
... همزمان با افتتاح باغ ... همایش زنان ایثارگر تهران با حضور ... برگزار شد که دو کشتی‌گیر ...


98
... با شهردار كاشان انجام شد . ... در تهران و با حضور ... با آداب کشتی ...


585
... آنچه باعث شد شهید آوینی ... زیست محیطی با حضور شهردار تهران شنبه ۱۸ ... افتتاح شد.


58
تهران پروژه tehran tehranmunicipality. Advertisement Loading... Unique profiles. 2 ...


180
محمدباقر قالیباف برای سومین دوره چهارساله شهردار تهران شد. ... با حضور علی ... شهید شد.


823
افتتاح #آکادمی کشتی ... کشتی شهید رضایی مجد ... با حضور در آکادمی کشتی ...


295
... با حضور در منزل شهید ... شهردار تهران برگزار شد. ... تهران در مراسم افتتاح ...