789
بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در هر دو حوزه مکالمه و اینترنت همراه (4.5g/4g/3g) ... اربعین 96;


852
... یا عزاداری اربعین در شهرهای ... اپراتورهای تلفن ثابت ... از تلفن همراه در مقایسه با ...


557
افزایش هرساله تعداد زوار اربعین موجب شده است اپراتورهای تلفن همراه و مسئولان دولتی پیش از ...


63
وزیر ارتباطات از سفر هیاتی از ایران با حضور نمایندگان سه اپراتور به عراق خبر داد و گفت: برای ...


859
... تلفن همراه ویژه ی اربعین. ... خدمات اپراتورهای تلفن همراه ... با فعال سازی اینترنت در ...


50
... کربلا در ایام اربعین ... اپراتورهای تلفن همراه کشور ... تلفن همراه، فعال‌سازی ...


231
طرح‌های ویژه اپراتورهای ایرانی برای اربعین ... تلفن‌همراه ... اپراتورهای فعال در ...


34
ساماندهی بیش از ۵۰۰ فعال رسانه‌ای در ... اپراتورهای ایرانی تلفن ... تلفن های همراه در اربعین, ...


688
... پوشش اپراتورهای میزبان در کشور ... عظیم اربعین حسینی (ع)، در سال ... تلفن همراه ...


590
... ، اپراتورهای تلفن‌همراه ... تلفن همراه» با موضوع اربعین از ... اپراتورهای فعال در ...


399
اپراتورهای اول و دوم موبایل کشور برای زائران کربلا در ایام اربعین امکانات و طرح های ویژه ای ...


421
... پوشش اپراتورهای میزبان در کشور ... عظیم اربعین حسینی (ع)، در سال ... تلفن همراه ...


918
... ، اپراتورهای تلفن‌همراه ... تلفن همراه» با موضوع اربعین از ... اپراتورهای فعال در ...


503
ایرانسل خدمات مخصوص زائران اربعین ... 111*1# فعال کنند و در طول ... اپراتورهای تلفن همراه ...


768
... کربلا در اربعین ... اپراتورهای فعال در کشور ... وفور در باتری تلفن های همراه، لپ ...


49
افزایش ظرفیت شبکه موبایل در ... تلفن‌همراه ... اپراتورهای ایرانی تلفن ...


150
وجود خدمت ترابرد در اپراتورهای تلفن همراه، رقابت در میان اپراتورها را افزایش داده و ...


739
صفحه اصلی اخبار تلفن همراه. ... دهی اپراتورهای عراقی ... اپراتور در ایام اربعین طبق ...


3
به گزارش تراز ، اپراتورهای تلفن‌همراه ... همراه» با موضوع اربعین ... اپراتورهای فعال در ...


186
... اربعین حسینی و ... اپراتورهای فعال در کشور عراق از فناوری شبکه نسل دوم و سوم تلفن همراه ...