34
اين دختر هنگامي كه خالي مي رفت سرگين هاي خر را ... اين است كه نام آوا را ... خيلي انساني است ...


881
عمر خود را ای جوان کردی تباه/ ... خودم خيلي اين كارمو دوست دارم ... جز اين است كه اطلاعات دست اول ...


678
سادگي و بي‌آلايشي عروس، جايش را با ... يك عمر زندگي را ... هايش است كه اين خودش خيلي ...


390
... نميدانم كه چرا گريه ام گرفته..خيلي وقت است كه اين ... تا عمر باقي است ... را ببنيد ...


430
پادشاه گپ اين ملا ها را ... چل خر را يافت, چل ... با دفترش در نزدپادشاه است. پادشاه بوعلي را خيلي ...


109
3ـ نوشيدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است كه از ديدار فرد جالب ... آفرين شما را ... اين است كه ...


584
خب جا داره به اعتماد به نفسش من صد آفرين بدم...بعضي از اين ... است‌. كش‌ را مي ... جالب اينجاس ...


470
كتاب شامل دو بخش با عنوان هاي «پاسخ اول» و «پاسخ دوم» ‏است. اين ... را بر ملا ... جالب و خواندني ...


503
... بر ملا كند. • به ... ملنگ در عمر اين عشق ... آمده است.ماهمه اين موارد را درنظر ...


515
دادگر- نه نه اخه خيلي جالب شد كارشون خيلي ... عمه ام ميگه خيلي خر ... اره خيلي خوشمزه است سر ...


378
mimetypeMETA-INF/container.xmlurn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container 1.0 OPS/epb.opf application/oebps-package+xml OPS/item2.xmlhttp://www.w3.org/1999/xhtml عشق بی


81
گلچينی از گل ها. صفحه اول آرشيو مطالب پست الكترونيك قالب ارزشی وبلاگ قالب مذهبی وبلاگ rss 2.0