773
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... به زن باردار/ زن ...


328
... ۶ زن باردار به بیمارستان ... فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت اقدام به ...


824
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


229
مطالب تصادفی. اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; 200بیمارستان ...


244
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


53
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


67
نجات 3 زن باردار ورزقانی‌ با اورژانس هوایی ...


901
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


451
اورژانس هوایی برای نجات زن باردار به ... اورژانس هوائی به ... را به بیمارستان ...


24
... چابهار به بیمارستان ... بالگرد اورژانس هوایی از ... ۳ زن باردار از دیروز ...


943
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


640
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... به داخل اورژانس ... را با خودرو به ...


30
انتقال زن جوان حادثه ... اورژانس تهران در ... شده‌بود، وی را به بیمارستان ...


757
... ۳ زن باردار چابهاری را ... اورژانس هوایی زنجان بیمارخرمدره ای را به بیمارستان ...


828
... با زن باردار در بیمارستان ... را به بیمارستان ... اورژانس، این زن باردار را كه ...


191
پایگاه اورژانس هوایی یزد ...


337
... اورژانس و ... باردار را به بیمارستان ... فرصت نسبت به جابجایی 2 زن ...


375
... خودروی اورژانس به ... باردار اقدام به انتقال زن ... که این زن را به بیمارستان ...


968
... به زایمان زن باردار که خطر خود و نوزادش را تهدید می‌کرد، در آمبولانس هنگام انتقال ...


46
توضیحات اورژانس در خصوص خودکشی در ایستگاه متروی ...