201
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت زنجان ... اورژانس زنجان فرصت ...


752
من را به خاطر داشته باش . ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت;


336
نزدیکترین ایستگاه مترو به بیمارستان رازی اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان ...


899
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... برای انتقال این زن باردار به ...


236
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... انتقال این زن باردار به ...


465
... زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... اورژانس زنجان فرصت ... فرصت انتقال زن باردار به ...


222
کلاس زایمان در زنجان. ... سیاری یکی از اهداف وزارت بهداشت را ... باردار به همراه یکی ...


466
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


516
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


827
عملیات برای زایمان یک زن در نیمه ... فوریتهای پزشکی به محل ... ادامه خبر" را زده ...


859
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


513
در پی دو بار حمله به اورژانس و بیمارستان ... باردار را در وسط اورژانس ... زن باردار و ...


393
چخوف طناز، «باغ آلبالو» را به عنوان یک ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان ...


197
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای مدیریت منابع ارزی به ویژه در شرایط تحریم است ...


612
... باید به وی فرصت داده ... مادر باردار در بیمارستان موجود ... انتقال بیمار به بخش ...


793
... این شهر را به شوک ... باید به وی فرصت داده ... مادر باردار در بیمارستان موجود ...


638
محمود صیاد بورانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه زنجان طی ۹ ماه سال جاری ۲۰۰ تن آبزی ...


679
زن 30 ساله ساکن ... جدی دید و به توسط اورژانس امداد ... و این مادر را به بیمارستان شهید ...


609
... ای را برای تمام بیمارستان‌های ... فوریت به اورژانس ... زن معتاد باردار ...


896
... این افراد پس از سرقت اتوبوس اقدام به انتقال ... اورژانس به بیمارستان ... زن او را شاداب تر و ...