192
زنجان - ایرنا - قائم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


484
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


40
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... زن باردار با اورژانس هوایی ...


210
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ... اورژانس زنجان برای ارایه خدمات ...


956
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


61
مطالب تصادفی. اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; دو دستگاه دیالیز ...


554
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری ... من را به خاطر ...


765
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


932
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


340
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


311
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


406
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... این زن باردار به بیمارستان ...


436
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... با خودرو به داخل اورژانس ... در بیمارستان ...


865
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


614
ادامه مطلب مطالب مرتبط از وبسلب مسئوليت: اطلاعات زير به صورت لحظه ای ... بیمارستان رازی زنجان.


684
فرمانده عملیات به این نتیجه رسید که انتقال زائو به ... زن باردار به ... را به بیمارستان ...


208
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


275
تخلفات اورژانس های خصوصی را به ... پزشکان یا بیمارستان ... انتقال بیماران به وسیله ...


923
... برای انتقال به بیمارستان ... باردار توسط اورژانس ... فرصت های شغلی بسیاری را ...


253
یکی از این آرا الزام زن به تمکین را ... زنجان انتقال ... باردار را به بیمارستان ...