136
چه سیب‌زمینی چه سانتریفیوژ! ... چه سیب زمینی و چه ... به"امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه ...


894
چه سیب‌زمینی چه سانتریفیوژ! ... به"امحا"کردن‌علاقمندند ... و چه دفن سیب‌زمینی. ... به ...


304
... به «امحا»، «تعطیلی» و ... سانتریفیوژ باشد چه سیب‌زمینی . عضو هیات‌رییسه مجلس با ...


426
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


568
سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به امحاء هزار و 700 تن سیب ... و 700 تن سیب‌زمینی ...


926
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


60
... گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن» خیلی ... با اشاره به دفن 1700 تن سیب‌زمینی ...


990
... اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی گفت: گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن ... و ...


590
... هر کیلوگرم سیب‌زمینی به کمتر از ... و شما مجبور به امحا ... چه زمانی ...


831
... کشاورزی و چه در ... هم سیب‌زمینی امحا شده و برای ... سیب زمینی به چیپس و ...


620
... هر کیلوگرم سیب‌زمینی به کمتر از ... و شما مجبور به امحا ... چه زمانی ...


73
... خرید سیب‌زمینی در جهرم و ... سیب زمینی‌های امحا ... اقدام به خرید سیب‌زمینی ...


618
مسؤولان از یک طرف اعلام می‌کنند سیب‌زمینی دفن شده فاسد بوده و ... به صورت ... سیب‌زمینی ...


682
... کشاورزی و چه در ... هم سیب‌زمینی امحا شده و برای ... سیب زمینی به چیپس و ...


493
... کباب کردن گوشت و خوردن ... مایل به خوردن سیب زمینی هستند، اول ... چه قابلمه ...


223
... اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی گفت: گویا بعضی‌ به «امحا»، «تعطیلی» و «برچیدن ... و ...


625
... 1700 تن سیب زمینی را چال و امحا ... کیلو سیب زمینی صادراتی به جیب چه کسانی ...


721
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


848
... امحا"کردن‌علاقمندند؛ چه سیب زمینی و چه سانتریفیوژ! عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره ...


508
... کسی سیب‌زمینی سالم را امحا نمی‌کند و در ... سیب‌زمینی‌های امحا ... به راه حل دو ...