856
انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در واکنش به اظهارات روستایی بیانیه‌ای منتشر کرد سعید روستایی کار دستیاران را به بستن خیابان تشبیه کرده بود


239
انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در واکنش به اظهارات سعید روستایی بیانیه‌ای منتشر کرد.


171
انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما در واکنش به اظهارات سعید روستایی بیانیه‌ای منتشر کرد.


300
مراسم تقدیر از 3 نفر از اعضای انجمن دستیاران کارگردان و برنامه ریز تهران شب گذشته (13 مهر ماه) در خانه سینما برگزار شد.


156
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان تهران Tehran Association of Film Assistant Directors


772
مریم هژیروند رییس انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما شد.


894
صحبت های عجیب سعید روستایی درباره دستیاران کارگردان‌ها، واکنش‌های تعدادی از سینماگران را در پی داشته است.


425
در اولین جلسه رسمی هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما که پس از مجمع عمومی این تشکل برگزار شد، انتخابات داخلی صورت گرفت و مریم هژیروند به عنوان رئیس، رضا ...


993
در مراسم تقدیری که به همت انجمن‌ دستیاران کارگردان و برنامه‌ریز تدارک دیده شده بود، منوچهر محمدی، سیروس الوند، شمس لنگرودی و...


234
هیئت مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما بیانیه‌ای علیه سعید روستایی صادر کرد.


866
هیئت مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما بیانیه‌ای علیه سعید روستایی صادر کرد.


183
‎انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران‎, Ira, Tehran, Iran. 789 likes · 3 talking about this · 18 were here.


838
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران


283
اعضای جدید هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما انتخاب شدند.


777
به دنبال اظهارات، یکی از کارگردانان جوان سینمای ایران، هیئت مدیره انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:


203
ایران آنلاین-معرفی اعضای جدید هیأت مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما : : اعضای جدید هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان …


188
تعریف حرفه ی ( دستیار اول کارگردان ) در سینما دستیار اول کارگردان نماینده اجرایی کارگردان در یک فیلم است و به عنوان اولین دستیار برای کارگردان فعالیت می...


861
دبیر هشتمین جشن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان با بیان اینکه برای برگزاری این دوره جشن با فشردگی زمانی مواجه بودیم، گفت: جشن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان


840
در مراسم تقدیری که به همت انجمن‌ دستیاران کارگردان و برنامه‌ریز تدارک دیده شده بود، منوچهر محمدی،سیروس الوند،شمس لنگرودی و...


728
اعضای جدید هیات مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما انتخاب شدند.