157
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ... امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی ...


376
خرید تضمینی سیب زمینی ... امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ...


830
خرید تضمینی سیب زمینی ... امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید ...


45
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


939
... یک هزار و ۷۰۰ تن سیب زمینی در ... قانون انجام شود ... دفن یک هزار و ۷۰۰ تن سیب ...


732
... در زمین داعش و ... امحای 1700 تن سیب زمینی ... 1700 تن سیب‌زمینی را در ...


574
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


24
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


539
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


725
‌صادرات 350 تن سیب‌زمینی به عراق و ... یه یک هزار تن ... تن سیب‌زمینی دیگر در ...


944
‌صادرات 350 تن سیب‌زمینی به عراق و ... یه یک هزار تن ... تن سیب‌زمینی دیگر در ...


968
رزمایش بزرگ محمد رسول الله ص ۴ نیروی زمینی ارتش - 216. دبلیو ...


684
امحای یک هزار و 380 تن سیب زمینی در مسیر اجرای قانون خرید تضمینی بود . ... هزار و 380 تن در ...


770
سیب زمینی‌های امحا شده محصول کشاورزان جهرم بود! ... به خرید سیب‌زمینی در جهرم و ...


849
... تن سیب زمینی با کدام توجیه؟! آیا با مسؤولان بی تدبیر در خصوص امحای سیب زمینی ... یک ...


566
... ۴۰۰ هزار تن سیب زمینی ... شده در قانون خرید تضمینی و ... امحای سیب زمینی در ...


740
... سیب‌زمینی و ... سیب‌زمینی و پیاز رایگان در ... خرید تضمینی سیب‌زمینی ...


702
جدیدترین و ... در پایان معاملات امروز شنبه 7 اذر ماه 94، با ریزش 99 واحدی به عدد 69 هزار و ...


723
... خرید تضمینی سیب‌زمینی ... از امحای 300 هزار تن سیب ... سیب‌زمینی و پیاز در ...


385
... که در قانون خرید تضمینی ... تن سیب زمینی یک ... ی خرید و امحای هزاران تن ...