646
فرماندهی پلیس تهران ... حفظ توان و آمادگی ... برای مقابله با هرگونه تهدید ...


32
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ارائه کرد و گفت: این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


11
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با تهدید احتمالی داعش. رییس پلیس پایتخت از کاهش انواع جرایم در ایام نوروز خبر داد و گفت که در اکثر حوزه ها با کاهش روبرو بوده ایم. ...


595
به گفته رئیس پلیس ... علیه هرگونه تهدید احتمالی ... آمادگی برای مقابله با هر ...


438
تماس با ما | درباره ... دیگر نمی‌خواهیم پلیس جهان ... "همه قوا برای فیلتر تلگرام متحد هستند"


412
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ارایه کرد و گفت: این اقدام به منظور امادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


909
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، "این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی تمرین عملیاتی محسوب می‌شود.


742
سردار ساجدی‌نیا گفت: به منظور آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی، نیروهای پلیس در سطح شهر تهران در حال تمرین عملیاتی هستند.


799
... پلیس در مراکز مهم ... برای مقابله با هرگونه ... برخورد با هرگونه تهدید احتمالی و ...


432
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


863
سردار ساجدی‌نیا گفت: به منظور آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی، نیروهای پلیس در سطح شهر تهران در حال تمرین عملیاتی هستند.


483
... پلیس در مراکز مهم ... برای مقابله با هرگونه ... برخورد با هرگونه تهدید احتمالی و ...


38
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


948
پلیس ; فرهنگیان و ... و ارتقای آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی ...


345
پلیس; مشکلات ... مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه ... برای مقابله با تهدیدات ...


170
سارق حرفه‌ای که در آخرین سرفت شناسایی و اقدام به فرار جنون آمیز کرد، با تیراندازی پلیس متوقف و دستگیر شد.


650
اخبار اخبار بین المللآمادگی قطر برای مقابله با هرگونه ... آمادگی قطر برای مقابله ... تهدید ...


862
امادگی پلیس برای مقابله با ... برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به ...


561
... آمادگی‌های دفاعی برای مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی ... پلیس مبارزه با ...


332
... با اشاره به آمادگی پلیس پایتخت برای مقابله و پیشگیری از هر گونه تهدید احتمالی ... با ...