987
در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به دست آمده و وجوه نقد ...


374
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش اقلام تعهدي اختياري و غيراختياري در پيش ‌بيني جريان هاي …


117
چكيده. اين تحقيق به بررسي رابطه اقلام تعهدي اختياري و محافظه­كاري حسابداري در بازار سرمايه ايران پرداخته شده است.


237
اجزای اختیاری اقلام تعهدی :عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می تواند کنترلهایی روی آنها اعمال کند


977
از‌این‌رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی ...


846
پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری . 4.


379
این پژوهش به بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.


146
بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت سود از مدل‌های اقلام تعهدی اختیاری برای کشف و ...


849
دو مدل رگرسیون ols و logit برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص ...


403
هدف این تحقیق فراهم ساختن شواهد تجربی درباره تفسیر منطقی یا خام بودن محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی اختیاری توسط سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران است.


604
مدیران سعی دارند با استفاده از اختیار خود و انعطاف پذیری ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری، تاثیر عدم اطمینان محیطی را در رقم گزارش شده سود حسابداری کاهش دهند.


155
چکیده: مقاله انگلیسی حسابداری و مالی 2014، "رشد شرکت و قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری" از نشریات و ژورنالهای معتبر خارجی و مورد تایید وزارت علوم، برای انتخاب موضوع پایان نامه در سطح کارشناسی ...


194
در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری دربین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.


164
شرکت­های رشدی، بازده سهام توجه به وجوه نقد عملیاتی و سود و بازده سهام در ارزشیابی بازار و انعقاد قراردادها و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری، همچنان در ادبیات حسابداری مورد توجه است.


452
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقط نوع موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد.


696
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بوستان ولیزاده، ۱۳۹۵ :: هدف از این پژوهش بررسی تاُثیر جریان وجه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری بر بازده¬ی سهام و نسبت¬های سودآوری است.


881
هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری است. انتظار می‏رود که با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها نیز بالاتر رفته و مدیریت سود کاهش یابد.


75
در این راستا، از دو معیار مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود بر مبنای ...


328
بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر ...


109
مدیران برای مدیریت سود به دو گزینه پیش روی خود؛ یعنی دستکاری فعالیت­های واقعی و یا دستکاری اقلام تعهدی اختیاری روی می­آورند.