737
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است تهران-ایرنا ...


173
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


428
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با پاسداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش،‌ اقتدار و ...


925
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


469
به گزارش به نقل از معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ... در کشور کمرنگ شود ... است / مواضع رئیس ...


117
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی..... دریایی ارتش،‌ اقتدار و ...


886
تهران-ایرنا- ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفتم اذرماه روز نیروی دریایی ...


639
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


831
خبرگزاری خبرآنلاین در دیجی مجله: هم‌افزایی راهبردی نیروی دریایی ارتش و سپاه ضامن اقتدار ...


782
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


588
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ...


675
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی ارتش است ... و هم‌افزایی نیروی ...


764
... نیروی دریایی، حضور این نیرو در آب‌های دوردست و بین‌المللی را نشانه اقتدار و ... دریایی ...


754
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


115
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


961
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


502
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


301
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


815
... ارتش و سپاه در ... قدرت دفاعی و موشکی ما ضامن امنیت، استقلال و اقتدار دیپلماسی ما است ...


462
صنعت دفاعی کشور پرچمدار بازدارندگی و نماد اقتدار ایران اسلامی است