192
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


838
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با پاسداشت هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش، اقتدار و ...


855
ستاد کل نیروهای مسلح: اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی ...


828
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


732
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


33
به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ...


471
... دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... و ...


38
تهران-ایرنا- ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفتم اذرماه روز نیروی دریایی ...


580
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


852
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


714
تهران-ایرنا- ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای با گرامیداشت هفتم اذرماه روز نیروی دریایی ...


541
بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


85
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


201
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


691
اقتدار دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی نیروی دریایی ارتش است ... و هم‌افزایی نیروی ...


900
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


683
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...


459
... نیروی دریایی، حضور این نیرو در آب‌های دوردست و بین‌المللی را نشانه اقتدار و ... دریایی ...


889
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


255
همکاری بنیاد شهید و نیروی دریایی ارتش در ... و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی ...