247
«تاریخ» نویسی با چشمان بسته و وجدان خفته نقدی بر جلد دوم «افغانستان در پنج قرن اخیر» اثر میر محمد صدیق فرهنگ


395
کتاب افغانستان درپنج قرن اخیر یک کاستی چشمگیرمثل تاریخ غبار از نظر شکل هم دارد و آن فقدان ...


403
افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول has 11 ratings and 2 reviews. افغانستان در پنج قرن اخير، يكي از كتب بسيار ارزنده و معتبر تاريخي است كه تحولات سياسي و...


393
افغانستان در پنج قرن ... افغانستان در پنج قرن اخیر . افغانستان در پنج قرن اخیر .


238
میرمحمدصدیق فرهنگ (متولد: ۱۲۹۴ در کابل؛ درگذشت:؟ در واشنگتن.)تاریخ‌دان و مؤلف دو جلد تاریخ «افغانستان در پنج قرن اخیر» بود.


789
افغانستان در پنج قرن اخير, Volume 1 افغانستان در پنج قرن ...


319
اگرشیرگرسنه باشد فرصت کافی نیست که شیشه های ماشین بالاکشید هنگام فیلم برداری ازفاصله پنج متریدانلود


875
ناتسناغفا رصتخم يسايس خيرات هدازحابصم رقاب دمحم ديس باتفآ ياهشهوژپ زكرم :رشان يسابع ديحو :دلج حرط و ييارآهحفص


786
دانلود كتاب افغانستان درپنج قرن اخير پنتاگون: در حمله هوایی آمریکا در ژوئن گذشته در افغانستان پنج نظامی آمریکایی کشته شدند


597
Moved Permanently. The document has moved here.


120
افغانستان در قرن ... این رویدادها ۲۰ سال اخیر هنوز رابطه ... افغانستان درپنج قرن اخیر ...


192
افغانستان در پنج قرن اخير, Volume 1 افغانستان در پنج قرن ...


330
افغانستان درپنج قرن اخیر پنتاگون: در حمله هوایی آمریکا در ژوئن گذشته در افغانستان پنج نظامی آمریکایی کشته شدند


32
افغانستان در پنج قرن اخیر . ... سیاسی و اجتماعی افغانستان در پنج قرن اخیر تا سال 1352ه.ش ...


302
کتب تاریخی چون "افغانستان درپنج قرن اخیر"و"تاریخ تحلیلی افغانستان" باین مسئله اشاره دارند ...


103
محمد صدیق فرهنګ is the author of افغانستان در پنچ قرن اخیر ( جلد اول (2.91 avg rating, 11 ratings, 2 reviews, published 1380), افغانستان در پنچ قرن اخیر ...


709
... نیز در کتاب "افغانستان درپنج قرن اخیر" به آن ... قرن اخیر ... افغانستان در قرن بیستم ...


998
نورمحمد تره کی یکی از بنیانگذاران حزب دمکراتیک خلق افغانستان ... افغانستان درپنج قرن اخیر ...


453
محمدصدیق فرهنگ در جلد نخست افغانستان درپنج قرن اخیر، او را امیر« مستبد با کفایت» خوانده است.


456
4 -- فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6