584
رضوی، با بیان این که مرحوم دکتر اصغر پیرزاده تنها پزشک فوق تخصص خون و سرطان اردبیل و از ...


479
دکتر اصغر پیرزاده و خودکشی قاتل و پزشک اردبیل و خودزنی و خودکشی قاتل دکتر اصغر پیرزاده در ...


809
اصغر پیرزاده سرطان‌شناس و متخصص انکولوژی مورد سوء‌ قصد یکی از همراهان بیمار قرار گرفت و ...


79
دکتر اصغر پیرزاده پزشک اردبیلی به دست دانشجوی پسر 23 ساله به قتل رسید که در این مطلب جزئیات و ...


342
به دنبال قتل اصغر پیرزاده پزشک متخصص اردبیلی توسط همراه بیمار که ساعاتی قبل به وقوع پیوست ...


932
یحیی پیرزاده، عموی اصغر پیرزاده پزشک متخصص داخلی و فوق تخصص خون و سرطان که سه روز گذشته در ...


239
عکس های تشییع جنازه اصغر پیرزاده پزشک اردبیلی تشییع و خاکسپاری پزشک اردبیلی با حضور گسترده ...


509
اصغر پیرزاده سرطان‌شناس و متخصص انکولوژی مورد سوء‌قصد یکی از همراهان بیمار قرار گرفت و ...


815
جوانی که به جرم قتل یک پزشک معروف اردبیلی محکوم به اعدام ... همسر دکتر اصغر پیرزاده نیز به ...


104
اخبار جذاب و غیر قابل انتشار سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی هنری ورزشی فناوری و اطلاعات


489
رضوی، با بیان این که مرحوم دکتر اصغر پیرزاده تنها پزشک فوق تخصص خون و سرطان اردبیل و از ...


424
اقدام به خودکشی قاتل دکتر اصغر پیرزاده پزشک اردبیلیقاتل 23 ساله ی دکتر اصغر پیرزاده ، پزشک ...


171
دکتر اصغر پیرزاده ... نشان داد که نه خود قاتل و نه هیچیک از بستگان این فرد، بیمار این پزشک ...


292
در این بیانیه با ابراز تأسف از حادثه ناگوار قتل دکتر اصغر پیرزاده که فقدان این پزشک ...


49
دقایقی قبل جنازه مرحوم دکتر اصغر پیرزاده فوق تخصص خون و انکولوژی بیمارستان های اردبیل بعد ...


960
قتل پزشک فوق ... ساعاتی پیش در یک حادثه ناگوار در اردبیل؛ دکتر اصغر پیرزاده سرطان‌شناس ...


127
در این بیانیه با ابراز تأسف از حادثه ناگوار قتل دکتر اصغر پیرزاده که فقدان این پزشک ...


453
به دنبال قتل اصغر پیرزاده پزشک متخصص اردبیلی توسط همراه بیمار که ساعاتی قبل به وقوع پیوست ...


650
اصغر پیرزاده سرطان‌شناس و متخصص انکولوژی مورد سوء‌ قصد یکی از همراهان بیمار قرار گرفت و ...


892
اصغر پیرزاده سرطان شناس و متخصص انکولوژی مورد سوء قصد یکی از همراهان بیمار قرار گرفت و جان ...