569
داستانی از آیت الله مشكینی درباره معنای سخاوت و اسراف،‌ حالت اعتدالی كه بتوان با آن سخی بود ...


981
البته باید مرز بین سخاوت و اسراف را شناخت و موارد آن‌ها را تشخیص ... روش امامان در سخاوت ...


29
امر به سخاوت و حسابگری و نهی از اسراف و سختگیری - برگرفته از درس‌های اخلاق آیت‌الله مکارم ...


994
اسراف احادیث درباره اسراف,حدیث درمورد اسراف,حدیث درباره اسراف,سخنان بزرگان در ... سخاوت ...


613
آیا به راستی مرز بین سخاوت به عنوان یکی از فضائل مهم اخلاقی و اسراف، به عنوان یکی از رذائل ...


582
سخاوت. احادیث این بخش با توجه به منابع ذکر شده در نرم افزار "جامع ... از آن فراتر رود اسراف ...


468
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله: نزدیک‌ترین شما به من در روز قیامت، کسانی هستند که در دنیا ...


648
آیا به راستی مرز بین سخاوت به عنوان یکی از فضائل مهم اخلاقی و اسراف، به عنوان یکی از رذائل ...


350
جود و سخاوت از منظر قرآن کریم این دو واژه که در مقابل‏«بخل‏»است،غالبا در یک معنى استعمال ...


431
تفاوت اسراف و تبذیر اسراف در لغت به معنای ... رستگاری در سخاوت قرآن کریم دوری از بخل را ...


518
تفاوت اسراف و تبذیر اسراف در لغت به معنای ... رستگاری در سخاوت قرآن کریم دوری از بخل را ...


894
اسراف و تبذیر از گناهانی است که بر کبیره بودنش تصریح شده است


308
اسراف، گناهى كوچك نيست، اسراف در اموال شخصى گناه و در بيت المال مسلمين ... سـخاوت و اسـراف.


661
مذهبی احادیث و سخنان بزرگاناحادیثی در باب سخاوت و ... اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.


353
اسراف در فعل مانند ... و جهت یک میهمان شتران متعدد ذبح می‌نمودند تا مردم ایشان را به سخاوت، ...


472
مصداق های اسراف در ... ان للشیء مقداراً فان زاد علیه فهو سرف؛(6) برای سخاوت اندازه ای است که ...


264
در آمد: اهل بیت عصمت و طهارت اهل پاکی و صفا، انسانیت و کمال، خیر رسانی به مردم و احسان و نیکی ...


289
حتي سخاوت زياد هم اسراف ... اگر كسي درجايي بنشيند كه جارو نشده است اسراف كرده است. مثلاً در ...


902
کاربرد عرفی اسراف در معنای اقتصادی آن موجب شده ... رستگاری در سخاوت قرآن کریم دوری از بخل را ...


68
احادیثی در باب سخاوت و ... سخاوت اندازه اى دارد كه اگر از آن فراتر رود اسراف است.