752
بين دارند گان سهامي كه طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود ... - شرکت در مناقصه های عمرانی و ...


342
اساسنامه شرکت. ... 1-2-ارائه خدمات مشاوره، اجرا، پشتیبانی در پروژه های عمرانی و برق و مدیریت ...


901
ن مونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص نمونه اساسنامه موسسه


170
بانک قوانین ایران همراه با جستجو پیشرفته قوانین کشور قوانین ایران قانون


570
درصورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی از طریق ... ماده14ـ اساسنامه ...


435
اساسنامه شرکت ... انواع مصالح لوازم مورد نیاز برای ساخت ساختمان _ کلیه فعالیتهای عمرانی و ...


158
اساسنامه شرکت مشاوره عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان ‌اساسنامه شرکت مشاوره عمرانی و ...


535
* در تکمیل اساسنامه ها فقط مواردی که ... شرکتهای تعاونی عمرانی و ... و تأسیس شرکت ...


632
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان ‌اساسنامه شرکت پیمانکاری ...


289
با توجه به اهمیت موضوع فعالیت شرکتها از این نظر که بسیاری از موارد در صورت قید شدن در موضوع ...


780
بانک قوانین ایران همراه با جستجو پیشرفته قوانین کشور قوانین ایران قانون


35
مهندسی ساختمان - اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان - سعید درخشان


79
13- اساسنامه شرکت مشتمل بر ... وب سایت دفتر فنی پروژه های عمرانی با هدف ارائه آموزشها و خدمات ...


224
اساسنامه های جدید منطبق با اصلاح قانون موادی ازقانون تعاونی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1393/2/17 ...


309
دریافت جواز کسب جواز کسب,مراحل صدورثبت شرکت های تجاری ... دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت ...


380
اساسنامه شرکت تعاونی عمرانی و ساختمان ... اساسنامه شرکت تعاونی عمرانی و ساختمان سازی


880
اساسنامه شرکت ... 2-7-انجام کلیه اموری که ارتقاء کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در ...


664
نام شرکت; مرکز اصلی شرکت; موضوع شرکت; مدت شرکت; اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی و سندی است که ...


50
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی ...


585
اساسنامه . شرکت تعاونی عمرانی راهیان احسان تأ سیس 20 / 4 / 1386 اصلاحیه 7 / 11 / 89 . فصل اول - کلیات