395
اساسنامه شرکت ... انواع مصالح لوازم مورد نیاز برای ساخت ساختمان _ کلیه فعالیتهای عمرانی و ...


476
ن مونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص نمونه اساسنامه موسسه نمونه اساسنامه شرکت تضامنی


898
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان در وکالت آنلاین


341
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان ‌اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن‌سازان استان


805
* در تکمیل اساسنامه ها فقط مواردی که ... شرکتهای تعاونی عمرانی و ... و تأسیس شرکت ...


911
با توجه به اهمیت موضوع فعالیت شرکتها از این نظر که بسیاری از موارد در صورت قید شدن در موضوع فعالیت شرکت باعث نقص و یا رد پذیرش ثبت شرکت می گردد مهم است


682
بين دارند گان سهامي كه طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود ... - شرکت در مناقصه های عمرانی و ...


989
دریافت جواز کسب جواز کسب,مراحل صدورثبت شرکت های تجاری ... دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت ...


564
ثبت شرکت عمرانی و تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی باعث بالاتر رفتن هرچه بیشتر اعتماد مشتریان به این اشخاص می شود و ثبت شرکت عمرانی می تواند در دو قالب شرکت …


695
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران ... ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران ...


467
ثبت شرکت عمرانی و تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی باعث بالاتر رفتن هرچه بیشتر اعتماد مشتریان به این اشخاص می شود و ثبت شرکت عمرانی می تواند در دو قالب شرکت …


230
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران ... ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران ...


165
اساسنامه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران ... فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید ...


944
حوزه فعالیت : خلاصه موضوع فعالیت شرکت. طبق ماده 4 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام هرگونه فعالیت عمرانی، اعم از شهرسازی، تاسیساتی، هرگونه عملیات کشاورزی، باغداری و امور مربوطه و ...


482
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان در وکالت آنلاین


137
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه شرکت عمران ... عمرانی، توسعه و ...


191
13- اساسنامه شرکت مشتمل بر ... وب سایت دفتر فنی پروژه های عمرانی با هدف ارائه آموزشها و خدمات ...


512
اساسنامه شرکت; ... طراحی و تولید و ساخت و نصب و مشاوره کنترل فنی در پروژه های عمرانی و صنعتی ...


24
ثبت شرکت فردا ... می شود که بر اساس نوع آن اعضا یا شرکا سود حاصله را بین خود طبق اساسنامه ...


597
شرکت با مسئولیت ... انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه ...