700
اساسنامه شرکت ... انواع مصالح لوازم مورد نیاز برای ساخت ساختمان _ کلیه فعالیتهای عمرانی و ...


720
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان در وکالت آنلاین


993
ن مونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص نمونه اساسنامه موسسه نمونه اساسنامه شرکت تضامنی


880
اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان ‌اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن‌سازان استان


24
* در تکمیل اساسنامه ها فقط مواردی که ... شرکتهای تعاونی عمرانی و ... و تأسیس شرکت ...


139
درصورت فقدان موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی از طریق ... ماده14ـ اساسنامه ...


976
با توجه به اهمیت موضوع فعالیت شرکتها از این نظر که بسیاری از موارد در صورت قید شدن در موضوع فعالیت شرکت باعث نقص و یا رد پذیرش ثبت شرکت می گردد مهم است


469
دریافت جواز کسب جواز کسب,مراحل صدورثبت شرکت های تجاری ... دونسخه طرح اساسنامه‌ی شرکت ...


903
حوزه فعالیت : خلاصه موضوع فعالیت شرکت. طبق ماده 4 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام هرگونه فعالیت عمرانی، اعم از شهرسازی، تاسیساتی، هرگونه عملیات کشاورزی، باغداری و امور مربوطه و ...


456
امکان تغییر و یا الحاق به موضوع فعالیت شرکت پس از ... شرکت عمرانی ... را در اساسنامه خود ...


973
با تصویب هیات وزیران، اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی ... ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی کشور به ...


182
13- اساسنامه شرکت مشتمل بر ... وب سایت دفتر فنی پروژه های عمرانی با هدف ارائه آموزشها و خدمات ...


838
مدیریت طراحی کلیه پروژه های عمرانی (راه و باند و ابنیه) , خدمات شهری شامل کشاورزی ایجاد و نگهداری فضای سبز (اعم از نظارت فنی و نگهداری) تأمین و نصب تجهیزات ترافیکی در …


470
شرکت با مسئولیت ... انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه ...


657
هدف از تاسیس شرکت به موجب ماده 2 اساسنامه عبارتست از : الف - موضوع اصلی. فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن


854
اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران ... ماده۱ـ نام شرکت، شرکت تعاونی توسعه و عمران ...


666
قانون ، اساسنامه شرکت ... تهیه و تنظیم برنامه‌های كلی توسعه امور پست و بودجه عمرانی، در ...


955
اساسنامه شرکت مشاوره عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان در وکالت آنلاین


505
پرتال اطلاع رسانی انجمن پیمانکاران و شرکت های عمرانی ... طبق اساسنامه این انجمن به منظور ...


749
شرکت مهندسین مشاور هگزا ارائه دهنده خدمات مشاوره و طراحی سیویل و سازه، طراحی و نظارت بر ساخت پل های خاص و دهانه بزرگ، مطالعات مسیر، طرح …