274
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۲ ساعت 15:45 توسط ایرج خوش خلق ... توصيفي(ارزشيابي ...


174
منابع: خوش‌خلق، ايرج؛ شريفي حسن پاشا(۱۳۸۹). گزارش ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در پايه‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي برخي از مناطق آموزشي كشور .


967
مصاحبه دکتر ایرج خوش خلق با موضوع ارزشیابی شایستگی ... برگزاري همايش ارزشيابي كيفي توصيفي.


907
هدف پژوهش بررسي تأثير طرح ارزشيابي توصيفي-كيفي در تحقق هدف هاي شناختي، عاطفي و ... خوش خلق ...


41
این مطلب با راهنمایی استاد بزرگوار " خوش خلق " جهت اطلاع ... ارزشيابي توصيفي به ما ياد داد ...


808
این مطلب با راهنمایی استاد بزرگوار " خوش خلق " جهت ... نمود و ارزشيابي توصيفي نام گرفت ...


266
دانستنی های تحقیق و سنجش (دکتر خوش خلق) حکمت تربیت (دکتر حسنی)


650
اينکه ارزشيابي توصيفي چيست و اصولا در اين سيستم "توصيف" به چه معنايي مطرح مي ... ایرج خوش‌خلق ...


541
مکانی برای درج آخرین یافته های علمی و اخبار مربوط به تغییرات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی نوین ایران


478
بررسي طرح ارزشيابي توصيفي در ... همایش با آقای دکتر خوش خلق از پژوهشکده تعلیم تربیت ...


276
بررسي طرح ارزشيابي توصيفي در ... همایش با آقای دکتر خوش خلق از پژوهشکده تعلیم تربیت ...


404
مقايسه انگيزش تحصيلي و كيفيت زندگي دانش آموزان مشمول ارزشيابي سنتي و ارزشيابي توصيفي


673
دكتر ايرج خوش خلق ... پيرو اين مصوبه دفتر آموزش ابتدايي وقت طرحي را با نام «ارزشيابي توصيفي ...


193
ایرج خوش‌خلق، ... افت تحصيلي بر اين باورند كه ارزشيابي توصيفي به دليل نداشتن اهرم­ هاي ...


699
ايرج خوش خلق . ... - ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در برخي از مناطق آموزشي كشور به ...


176
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدايي برخي از مناطق آموزشي كشور (85-1384)


30
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.


110
"قابی برای نوشتن" - ارزشيابي در خدمت آموزش - آموزش ، آموزش ابتدایی، آموزگاری


599
در اين پژوهش تعداد 130 دانش آموز در ارزشيابي‌توصيفي و تعداد133 دانش آموز ... (خوش خلق و ...


438
كتاب اصول و راهنماي عملي تهيه و ارايه‌ي بازخوردهاي توصيفي در 4 فصل پيوسته به ‌قلم ايرج خوش‌خلق عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، با تاكيد بر يافته‌هاي پژوهشي و …