856
مقدار ساعتی که در اردوگاه نیستند محاسبه شده و زمان بازگشت به ... (۳) آموزش جنگ خانها از ...


566
وتار یک سایت تفریحی می باشد می باشد که با همت گروهی از برنامه نویسان در پاییز 1393 راه اندازی شد.


29
جنگ خان ها دنیای هفت,جنگ خان ها دنیای 7,جنگ خان ها دنیای 8,سکه در جنگ خان ها جنگ خانها یه بازی ...


870
در جنگ خانها 10 نوع مارش با ... ارسال ارتش به مختصات خالی با هدف راه اندازی یک اردوگاه نظامی .


310
اردوگاه - گزینه ای ... بیشترین مدال مهاجم جنگ خانها در ... هیچ یگانی نداره پس 100% در هر جنگ ...


611
بعد از هر نبرد مقداری منابع و سرباز زخمی در محل باقی خواهد ماند. مقدار منابع باقی مانده، ۱۰ ...


143
خب اونایی که میخوای جنگ خانها بازی ... مدال مهاجم جنگ خانها در ... اردوگاه ميزنيد ...


229
... هستند در فرستادن اردوگاه ما با ... باید در خط 1 آرایش نظامی ... در جنگ های ...


266
در جنگ خانها 11 قوم مختلف وجود ... 12 درخواست نظامی ... ها و اردوگاه های خود را ببینید ...


304
این دوره به دلیل تمرکز اصلی در بخش نظامی اش ... اردوگاه در هر ... یگان ها(۳) آموزش جنگ خانها ...


388
خاطرات اسارت در عراق، اردوگاه ... قوای نظامی ایران در طول 5 ... خرج داد در جنگ ...


688
معرفی 10 بازی برتر آنلاین و شبکه‌ای در ... دوئل(۱) اردوگاه(۱) آرایش نظامی ... جنگ خانها ...


553
1-اردوگاه قلعه ای که می خواهید از آن حمله ... ترفندی ساده برای کسب رایگان سکه در بازی جنگ خانها.


723
خاطرات اسارت در عراق، اردوگاه ... قوای نظامی ایران در طول 5 ... خرج داد در جنگ ...


49
این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگ ... در اردوگاه ... نظامی گنجوی از ...


357
پوکیدن نظام از درون در ... فروپاشی اردوگاه ... رقابت نظامی با آمریکا، درگیری ژرف در جنگ ...


409
آن خانها در همان زمان ... را برای آموزش نظامی فشرده به اردوگاه موقت ... در زمان جنگ ...


114
ترفندی ساده برای کسب رایگان سکه در بازی جنگ خانها ا سلامبچه ها من از اول توي اين بازي يه تک ...


936
معرفی 10 بازی برتر آنلاین و شبکه‌ای در ... دوئل(۱) اردوگاه(۱) آرایش نظامی ... جنگ خانها ...


937
افسران با لباس شخصي به اردوگاه ... وافسران نظامی سودی نمی ... مي آورد و خانها را به ...