171
مقدار ساعتی که در اردوگاه نیستند محاسبه شده و زمان بازگشت به ... (۳) آموزش جنگ خانها از ...


882
جنگ خانها برنده کهنه کار ام ام او و دارای تمامی ویژگیهای کلاسیک یک بازی استراتژی عالی ام ام ...


842
بهترین پست های وبلاگ مرتبط با اردوگاه که در وبلاگ فارسی پرشین بلاگ نخستین سرویس ...


83
در جنگ خانها 10 نوع مارش با ... ارسال ارتش به مختصات خالی با هدف راه اندازی یک اردوگاه نظامی .


458
اردوگاه - گزینه ای ... بیشترین مدال مهاجم جنگ خانها در ... هیچ یگانی نداره پس 100% در هر جنگ ...


584
خب اونایی که میخوای جنگ خانها بازی ... مدال مهاجم جنگ خانها در ... اردوگاه ميزنيد ...


798
جنگ خان ها دنیای هفت,جنگ خان ها دنیای 7,جنگ خان ها دنیای 8,سکه در جنگ خان ها جنگ خانها یه بازی ...


363
جنگ خان ها - ... بعد از هر نبرد مقداری منابع و سرباز زخمی در محل باقی خواهد ماند.


724
در جنگ خانها 11 قوم مختلف وجود ... 12 درخواست نظامی ... ها و اردوگاه های خود را ببینید ...


274
تغییرات بازی جنگ خانها در ورژن ... گزینه ای برای تنظیم موقت اردوگاه در محدوده های قلعه ها.


644
اردوگاه - گزینه ای ... بسته گرافیکی نسخه 5.5 جنگ خانها مجازات بازیکنان متقلب در بازی جنگ خان ...


217
انجمن بزرگ میلیتاری انجمن میلیتاری بزرگترین مرجع مباحث نظامی در ایران


19
جنگ سرد (2) تاریخ ... سرویسهای نظامی (23) سلاح های ... خاطرات اسارت در عراق،اردوگاه 16 ...


180
خاطرات اسارت در عراق، اردوگاه ... قوای نظامی ایران در طول 5 ... خرج داد در جنگ ...


303
این سرزمین تا حدود دویست سال پیش جزو خاک ایران بود ولی در جنگ ... در اردوگاه ... نظامی گنجوی از ...


867
کسانی که در سرور اصلی جنگ خان ها بازی کرده اند دقیقا حرف من ... دوئل(۱) اردوگاه(۱) آرایش نظامی ...


519
ائتلاف آمریکا اردوگاه آوارگان ... کردها بارها در جنگ با ... باکریها ستارخانها باقر خانها ...


134
ترفندی ساده برای کسب رایگان سکه در بازی جنگ خانها ا سلامبچه ها من از اول توي اين بازي يه تک ...


931
بازیکنانی که ستاره دارند در اصل ستاره ... دوئل(۱) اردوگاه(۱) آرایش نظامی ... جنگ خانها ...


811
فواد هر روز نتایج مذاکرات را در اردوگاه به ... نظامی در مناطقی ... در جنگ و کشتاری که ...