767
تهران- ایرنا- وزارت مسکن وعمران عراق امروز( شنبه) اعلام کرد 500دستگاه خودرو برای حمل و ...


717
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم اربعین ... یک هزار و 141 ...


407
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم اربعین ... کاهش یک هزار و 845 ...


120
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


765
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


64
۶۰ هزار قطار مسافربری ... اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ...


580
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


416
... ها و زائرین مراسم اربعین ... از اربعین حسینی به مدت یک ... برای سفر اربعین; و ...


926
... پایانه مسافربری و خدمت ... یک‌هزار کیلومتر ... مراسم اربعین/ افزایش ...


744
... شده بود یک نفر ... بود و هم اینکه هیچ خدماتی ... برای زائران اربعین ...


4
۶۰ هزار قطار مسافربری ... اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ...


53
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


294
... پایانه مسافربری و خدمت ... یک‌هزار کیلومتر ... مراسم اربعین/ افزایش ...


879
... ها و زائرین مراسم اربعین ... از اربعین حسینی به مدت یک ... برای سفر اربعین; و ...


582
... شده بود یک نفر ... بود و هم اینکه هیچ خدماتی ... برای زائران اربعین ...


952
... برای اربعین از ... شود و پس از مراسم اربعین این ... یک شهر هستند; اختصاص ۵۰۰ ...


497
... یک هزار اتوبوس از ... باشند و با راهداران استان برای ... در مراسم اربعین ...


382
... ایام اربعین سرور و ... برای خدمات رسانی اختصاص ... دو هزار نیروی خدماتی ...


22
فروش بلیت اتوبوس برای اربعین از تهران به سه پایانه چزابه، مهران و شلمچه آغاز شده است ...


592
کمین عروسکی داعش برای اربعین ... تن برای مراسم اربعین ... اختصاص یک میلیارد و 500 ...